Stor jobb utlyst øst for Strindheimtunnelen

Den vannrette linjen midt på bildet viser strekningen som skal utvides uansett. Opsjonene gjelder de stiplet linjene nedenfor.
Ill.: Statens vegvesen
Den vannrette linjen midt på bildet viser strekningen som skal utvides uansett. Opsjonene gjelder de stiplet linjene nedenfor. Ill.: Statens vegvesen

Strekningen på riksveg 706 som skal utvides uansett, er ca. en kilometer lang. Opsjonene gjelder en halvannen kilometer lang strekning av E 6 mellom Tunga og Rotvoll, og ca. 800 meter av fylkesveg 868. E 6 skal få fire gjennomgående felt pluss ramper, fylkesveg 868 skal utvides fra to til fire felt.

Avgjørelsen om opsjonene skal utløses tas neste sommer. Hvis de blir utløst, får oppdraget en verdi på mellom 220 og 260 millioner kroner, i følge Vegvesenets overslag.

Det som er sikkert, er at Rotvollkrysset hvor E 6 møter riksveg 706, skal bygges om.

Fem bruer med en samlet lengde på 280 meter inngår i entreprisen. Fire av dem skal bygges uavhengig av hva som skjer med opsjonene. Det skal også støpes to gangkulverter. En av dem er avhengig av at opsjonene utløses.

Høsten 2013 skal veganlegget være klart for trafikk. Grøntarbeid fullføres våren 2014.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå