NYHETER

Stor jobb til Isachsen Entreprenør

For 98,5 millioner kroner skal Isachsen Entreprenør bygge om fylkesveg 35 i Follo. Forutsetningen er at ingen av de andre deltakerne i konkurransen klager på Vegvesenets avgjørelse. Det er ikke særlig sannsynlig.

Fortauet på nordsiden av Nordbyveien er flittig brukt av alle slags myke trafikanter. I løpet av de neste årene får de mye bedre forhold langs denne vegen. Det skal Isachsen Entreprenør sørge for - hvis ikke noe veldig rart skjer. (Foto: Anders Haakonsen)
Fortauet på nordsiden av Nordbyveien er flittig brukt av alle slags myke trafikanter. I løpet av de neste årene får de mye bedre forhold langs denne vegen. Det skal Isachsen Entreprenør sørge for - hvis ikke noe veldig rart skjer. (Foto: Anders Haakonsen) Bilde:
7. okt. 2014 - 08:38

Ikke mindre enn ni entreprenører ga pris på oppdraget, men byggeleder Karsten Nordstrand i region øst tror saken er avgjort.

- Alle de ni ble kvalifisert, ingen ble avvist. Kontrollregningen avslørte ingen vesentlige regnefeil, og vi valgte den entreprenøren som ga laveste pris. Jeg kan ikke se noen grunn til at noen skulle klage, sier Nordstrand.

Klagefristen går ut 10. oktober.

Fylkesveg 35 er også kjent som Nordbyveien. Strekningen som skal utbedres er to kilometer lang. Den ligger øst for kommunesentret i Ski og krysser kommunegrensen mellom Ski og Ås.

 

Lettere å gå, vanskeligere å kjøre

Den som får jobben skal etablere tosidig sykkelbane og fortau. I dag er det sammenhengende fortau på nordsiden av vegen. På sørsiden er det bare noen få korte biter med fortau til tross for sammenhengende randbebyggelse på hele strekningen. Fortauet blir 3 meter bredt på nordsiden og 2,5 meter bredt på sørsiden. Sykkelbanene blir halvannen meter brede.

Hensikten med prosjektet er ikke bare å gjøre det lettere å ta seg fram for egen kraft. En annen viktig drivkraft er ønsket om å redusere gjennomgangstrafikken i Nordbyveien, som er en viktig boligveg.

Et av tiltakene for å oppnå det er å erstatte tre kryss med rundkjøringer. Videre skal kjørebanen innsnevres litt, fartsgrensen blir satt ned fra 50 til 40 km/t, busslommene blir erstattet med kantsteinstopp og gangfeltene blir opphøyd.

Vegvesenet har opsjon på ombygging av ytterligere et kryss til rundkjøring.

 

Mye under bakken

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 243 millioner kroner. I følge beregningene skal kommunene Ski og Ås og kabeletater dekke ca. 100 millioner. Årsaken er et omfattende nytt VA-anlegg som skal etableres under vegen på hele strekningen som berøres av utbyggingen.

Vegvesenet har også arbeid å gjøre under bakken. Deler av overvannsledningen holder ikke mål. Nå skal det legges en ny 1 000 mm overvannsledning over en strekning på 800 meter. Kommunene legger en egen overvannsledning som skal ta unna vann fra sidevegene.

 

200 meter om gangen

For at trafikken skal kunne avvikles i anleggsperioden blir Nordbyveien delt i strekninger på opptil 200 meter hvor det blir lysregulert enveiskjøring. Entreprenøren får mulighet til å ta to eller flere strekninger samtidig, men de må ikke ligge etter hverandre.

Til sammen 45 000 kbm løsmasser skal graves ut. 35 000 kbm stein skal tilføres utenfra. Det skal legges 39 200 kvm asfalt, det skal bygges 795 kvm natursteinsmurer og 750 kvm plasstøpte murer, og det skal legges 2,3 km VA-ledninger og 1,3 km spillvannsledninger.

Innen 1. oktober 2016 må jobben være fullført.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.