ARKIVNYHETER

Stor interesse for gangbru i Sarpsborg

Seks grupper vil prosjektere gangbrua i Sarpsborg. Glomma er 105 meter bred ved krysningspunktet. På grunn av faren for vannoppstuving ved høy vannføring er pilarer i elva ikke ønskelig. Ill.: Sarpsborg kommune
Seks grupper vil prosjektere gangbrua i Sarpsborg. Glomma er 105 meter bred ved krysningspunktet. På grunn av faren for vannoppstuving ved høy vannføring er pilarer i elva ikke ønskelig. Ill.: Sarpsborg kommune

Brua knytter sammen boligområder på Hafslundsøy og Opsund, som ligger i Sarpsborg kommune like øst for sentrum.

Prosjektleder Arild Karlsen i Sarpsborg kommune er fornøyd med at seks grupper meldte seg på for prekvalifisering. Det skulle han ha god grunn til. Den siste tiden har de rådgivende ingeniørene hatt mye å gjøre. For noen oppdrag som det normalt ville vært hard konkurranse om, har interessen vært minimal.

De seks påmeldte gruppene er:Aas-Jakobsen og Selberg Arkitekter

BollingerGrohmann + Florian Kosche, Ghilardi+Hjellsten Arkitekter og Dipl.-Ing. Florian Kosche

Griff Arkitektur, Haugen/Zohar Arkitekter og det tyske firmaet Bollinger + Grohmann Ingenieure

Sweco Norge og Løvseth+Partners

Multiconsult, Gaute Moe og Nuno Arkitektur

Dr. techn. Olav Olsen, ØKAW Arkitekter og det spanske firmaet Fhecor Ingenieros Consultores SATre av disse skal lage et forprosjekt for gangbrua. De heldige blir valgt av et utvalg som består av fire representanter fra Sarpsborg kommune og en fra Statens vegvesen. Prosjektleder Karlsen håper valget blir gjort før jul.

Forprosjektene blir ferdige til våren. I løpet av sommeren blir en vinner valgt.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.