Denne fotgjengerovergangen blir avlastet av den nye brua, men ikke erstattet. Noen brukere få så stor omvei hvis de skal bruke brua at kommunen frykter at de ville krysse Grenseveien i plan, selv om lysreguleringen hadde blitt fjernet. (Bilde: Anders Haakonsen)

Stor interesse for gangbru i Oslo

PEAB er nr. to med 57,406 mill., fulgt av Mesta med 59,955 mill. Ingen andre har lagt seg lavere enn 60 mill.

De øvrige anbyderne er: Østlandske Vei og Betong (60,583 mill.), Seltor (62,260 mill.), Implenia (63,482 mill.), AF Gruppen (67,011 mill.), Strøm Gundersen (69,807 mill.) og Skanska (70,737 mill.).

Bymiljøetaten i Oslo kommune er byggherre. Gangbrua skal krysse Grenseveien. Den inngår i en turveg som er flittig benyttet, og som kommer til å få stadig større trafikk etter hvert som utbyggingen på Ensjø fortsetter.

Brua blir 167,5 meter lang og 6 meter bred. Det lengste spennet blir 25 meter langt. Anlegg av ca. 100 meter ny gang/sykkelveg og justering av ytterligere 220 meter inngår i oppdraget.

I samme entreprise skal det etableres et 8 mål stort parkområde og et 90 meter langt bekkeleie for en bekk som ligger i rør i dag.

Jobben må være fullført innen 27. juni 2013. Krevende fundamentering for brua er årsaken til den romslige fristen.