NYHETER

Stor interesse for g/s-veg i Vestfold

8 entreprenører har meldt sin interesse for å legge gang/sykkelveg langs gamle E18 i Vestfold. Det laveste anbudet er gitt av Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord, som vil ha 31,343 millioner kroner for jobben. 

De velstelte hagene til ventre blir ikke berørt av utbyggingen. Kjørebanen blir flyttet mot høyre for å gi plass til gang/sykkelvegen. (Foto: Google
De velstelte hagene til ventre blir ikke berørt av utbyggingen. Kjørebanen blir flyttet mot høyre for å gi plass til gang/sykkelvegen. (Foto: Google
16. feb. 2015 - 07:59

Konkurransen domineres av lokale firmaer. 7 av de 8 deltakerne kommer fra Vestfold. Den eneste som kommer utenfra, er Isachsen fra Nedre Eiker i Buskerud, som holder andreplassen med et anbud på 33,390 mill.

Den vider rekkefølgen er: Carl C. Fon fra Sandefjord (33,979 mill.), Arne Olav Lund fra Larvik (34,853 mill.), Kaare Mortensen fra Larvik (37,897 mill.), Kjeldaas fra Sande (38,355 mill.), Oskar og Tormod Wike fra Tønsberg (39,805 mill.) og John Fadum fra Tønsberg (40,995 mill.).

 

Kjært barn, mange navn

Hvis det er sant at kjært barn har mange navn, må gamle E18 være en avholdt veg. Mellom Åskrysset vest for Tønsberg sentrum og Bommestad nord for Larvik sentrum har vegen seks forskjellige navn og fire forskjellige fylkesvegnummer. På strekningen som skal få gang/sykkelveg heter den Semsbyveien og har nummer 522.

Strekningen ligger sør for tettstedet Sem og er 800 meter lang. En entreprisekostnad på over 30 millioner for mindre enn en kilometer gang/sykkelveg, kan virke veldig høyt, men byggeleder Trude Stenberg i Statens vegvesen er ikke overrasket over prisene.

 

8 000 kbm EPS

Dårlige grunnforhold gir det meste av forklaringen på prisnivået. På deler av strekningen er det så bløtt at vegen skal bygges opp på nytt på EPS-fylling. Til sammen 8 000 kbm EPS skal legges ut.

Den som får kontrakten skal også gjøres et omfattende arbeid med ledningsnettet til Tønsberg kommune. Det skal legges 630 meter vannledning, 700 meter overvannsledning og 700 meter avløpsledning.Dessuten skal det legges til sammen 400 meter stikkledninger for vann og avløp til hus langs vegen.

 

Sideforskjøvet hele vegen

Det er nesten sammenhengende randbebyggelse på den ene siden av vegen. På den andre siden er det bare noen får hus. For å unngå store og kostbare inngrep i eiendommene, blir vegen sideforskjøvet på hele strekningen.

Innen 1. juni neste år må jobben være gjort. Trafikkavviklingen vil bli krevende. Vegvesenet forlanger at minst ett kjørefelt er åpent i hele anleggstiden.

Asplan Viak har stått for prosjekteringen. Finansieringen skjer med riksvegbusdsjettet selv om det er en fylkesveg som får gang/sykkelveg. Grunnen er at det er satt av riksvegmidler til oppgradering av lokalvegene langs E18 fordi man regner med at disse får en ekstrabelastning av trafikanter som ikke vil betale bompenger på E18.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.