ARKIVNYHETER

Stor interesse for E 18 i Østfold

Bak østfoldingene ligger to bedrifter fra Leira i Valdres. Bragernes & Beitostølen er nr. to med 25,059 mill., mens Valdres Anlegg har gitt et anbud på 25,237 mill. sammen med Huser Entreprenør fra Gjerdrum.

Den neste på listen er HAB Construction fra Bærum med 28,687 mill. Veidekke ligger lavest av de store entreprenørene med 28,861 mill. Deretter følger Hæhre Entreprenør (30,1 mill.), Skanska (31,2 mill.), Sarpsborg Park & Anlegg (34,3 mill.) og Mesta (37,3 mill.).

Parsellen Knapstad-Krosby er 8 km lang. Oppdraget gjelder forberedende arbeid. Den som får kontrakten skal etablere anleggsveg langs 5,7 km av den nye vegen. Den skal også bygge opp fyllinger for den nye E 18 og legge om kryssende VA-ledninger og kraftledninger både i luften og i bakken.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.