Stor interesse for Åsnes bru

Stor interesse for Åsnes bru
Mye rart skal skje hvis ikke Betonmast får i oppdrag å bygge denne brua. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Andudene som ble åpnet 28. januar, gjelder Åsnes bru på fylkesveg 766 i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag. Den skal ersatte en gammel fagverksbru over Årgårdelva som har gjort jobben sin og vel så det.

Interessen for prosjektet var langt større enn ventet. Vegvesenet hadde regnet med halvparten så mange anbydere. Stor interesser betyr ofte gunstige priser sett med byggherrens synspunkt, og det ble det. Anbudet fra Betonmast ligger lavere enn overslaget.

To av anbyderne er danske. En av dem er Bladt Industries som hadde ståljobben på Pirbrua i Trondheim. Dette firmaet ligger nest lavest med et anbud på 37,110 mill. Reinertsen er nr. tre med 39,377 mill., og den andre danske anbyderen, MT Højgaard er nr. fire med 40,152 mill.

Den videre rekkefølgen er: NCC (40,698 mill.), Skanska (43,012 mill.), AF Gruppen (53,050 mill.) og NLI Contracting (65,132 mill.).

Åsnes bru er en nettverksbru med ett spenn. Det blir 111 meter langt. Gammelbrua er en to-spenns fagverksbru i stål fra 1939. Til tross for den høye alderen skal den gjøre nytte en stund til. Nybrua skal bygges der den gamle står. For å sikre forbindelsen over Årgårdselva i byggetiden blir fagverket flyttet og brukt som interimsbru. Flyttingen og rivingen av interimsbrua inngår i entreprisen. Det gjør også anlegg av ca. 300 meter tilstøtende veger.

Vegvesenet regner med å skrive kontrakt i løpet av mars. Den nye brua skal være klar til bruk innen 1. november neste år.Les mer om: