Stor-entreprenør velger bort Breeam til fordel for Svanemerket

Mer kjent blant folk flest, begrunner JM.

Stor-entreprenør velger bort Breeam til fordel for Svanemerket
Boligprosjektet Bergerløkka på Vestre Billingstad i Asker er et av de første stedene i Norge du kan kjøpe en svanemerket bolig. Montasje: Carbonwhite / Knut Bjørheim

Breeam er den mest kjente miljøsertifiseringsordningen for bygg i Europa. I Norge er det nå over 150 bygg som er Breeam-sertifisert. Likevel har JM, som er en av Norges største boligbyggere, valgt å se bort fra Breeam. De satser på svanemerking i stedet, en sertifisering mange forbinder mer med miljøpapir og vaskemidler enn bygg.