Stor elektrojobb på Dalsfjordsambandet

Stor elektrojobb på Dalsfjordsambandet
Det meste av elektroarbeidet på Dalsfjordsambandet skal utføres i tunnelene. På hengebrua skal det monteres master, lysarmaturer og seilingslys. Ill.: Statens vegvesen

Tre tunneler inngår i sambandet - Eikenes-, Otterstein- og Nishammartunnelen. Den siste har tre armer som møtes i en rundkjøring i fjellet. Total tunnellengde er ca. 4,5 km.

Den som får kontrakten skal blant annet levere og montere 16 impulsventilatorer, 44 km sterkstrømkabel, 12 km fiberkabel og 4,6 km utstrålende antennekabel, ca. 1 200 tunnellysarmaturer, 12 transformatorer, 6 tavler, 29 nødstasjoner og utstyr for radiokommunikasjon og for styring og overvåking.

Det skal også utføres arbeid på den 623 meter lange Dalsfjordbrua. Dette er en hengebru med et 523 meter langt hovedspenn. På brua skal det monteres ca. 50 master med lysarmaturer. Entreprisen omfatter også seilingslys og strømtilførsel for avfuktingsanlegget som blir montert inne i stålkassen som stiver av hovedspennet. Levering og montering av avfuktingsanlegget inngår i en annen entreprise.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart i begynnelsen av august. Innen 12. juni 2013 må alt være på plass.

I følge byggherrens kostnadsoverslag vil jobben komme på mellom 30 og 50 millioner kroner.

Prosjektering av elektroanlegget på Dalsfjordsambandet er utført av Vegvesenet med assistanse av Multiconsult.

Les mer om: