Stor E 6-jobb til Reinertsen

Stor E 6-jobb til Reinertsen
Kartet viser hele E 6-strekningen Frya-Sjoa. Strekningen Vinstra-Sjoa som Reinertsen ligger an til å få, ligger til venstre for den vertikale streken nederst. Ill.: Statens vegvesen

Reinertsen hadde en ledelse på nesten fem millioner kroner da anbudene ble åpnet 23. mai, men seieren var langt fra sikker. Ved vurdering av anbudene telte pris bare 30 prosent, mens totalkompetanse telte 35 prosent, og det samme gjorde beskrivelse av gjennomføring av oppdraget. Reinertsen kom best ut også etter at alle tildelingskriterier var vurdert, og ligger dermed an til å få oppdraget.

Kontrakten omfatter konkurransegrunnlag og arbeidstegninger i tillegg til oppfølging i byggetiden. En opsjon på elektroarbeidet i tunnelen inngår i entreprisen.

Avstanden mellom Vinstra og Sjoa er 16 km. Den nye vegen bygges etter dimensjoneringsklasse S 5, det vil si at den må ta unna en årsdøgntrafikk på mellom 8 000 og 12 000, og at fartsgrensen blir 90 km/t.

En 3,7 km lang tunnel gjennom Teigkampen inngår i vegen. Den får et midtfelt med en bredde på en meter. Profilet blir T 10,5. Utenom tunnelen blir det sammenhengende midtrekkverk. Vegbredden blir 13 meter der det ikke er forbikjøringsfelt, for øvrig vil bredden variere mellom 16 og 18 meter, avhengig av om det er forbikjøringsfelt i en eller to retninger.

Ca. 20 konstruksjoner skal bygges på de 16 kilometrene. Den største blir en bru over Lågen med en lengde på ca. 250 meter.

Multiconsult har tidligere fått kontrakten på prosjektering av E 6 mellom Frya og Vinstra. Anleggsarbeidet på denne strekningen, som er 18,5 km lang, vil bli lyst om et år. Et halvt år senere går strekningen Vinstra-Sjoa ut. Hvert av de to oppdragene blir utlyst som én stor entreprise.

Les mer om: