Stor dansk ledelse i Alta

Stor dansk ledelse i Alta
Den brede linjen av gule og grå striper markerer Talviktunnelen. Nåværende E 6 langs Altafjorden har en svært dårlig geometri. Ill.: Statens vegvesen

Veidekke er på andreplass med 125,9 mill. Nr. tre er Birkeland Entreprenørforretning fra Gulen i Sogn som har gitt et anbud på 137,7 mill. Flere anbydere var det ikke.

Det laveste anbudet ligger omtrent på det nivået Vegvesenet hadde regnet med at det skulle ligge.

Talviktunnelen har en lengde på 860 meter lang og et profil på T 9,5. I tillegg til tunneldriften omfatter entreprisen anlegg av 530 meter tilstøtende veger, støp av portaler, oppføring av to tekniske bygg og omlegging av VA-ledninger.

Vegvesenet tar sikte på å åpne tunnelen sommeren 2013. Den er en del av den 3,6 km lange E 6-parsellen Jansnes-Halselv, som skal være utbedret i løpet av høsten samme år.

Les mer om: