IT

Stopper stadig flere hvitvaskere

GIR RESULTATER: Automatiserte systemer stopper stadig flere hvitvaskere og skattesnytere - og i hvert fall deg som tror du er lur når du tar ut sparepengene på nyttårsaften og setter dem inn dagen etterpå.
GIR RESULTATER: Automatiserte systemer stopper stadig flere hvitvaskere og skattesnytere - og i hvert fall deg som tror du er lur når du tar ut sparepengene på nyttårsaften og setter dem inn dagen etterpå. Bilde: Erlend Aas/NTB scanpix
Leif Hamnes
2. juli 2010 - 12:40

Antihvitvasksystemer

 • Norske banker ble som de første i verden fra nyttår 2005 lovpålagt å gjennomføre elektronisk overvåking av alle transaksjoner for å forebygge hvitvasking av penger til terrorhandlinger og økonomisk kriminalitet.
 • Om lag 76 prosent av rapporterte transaksjoner ble i 2009 flagget av automatiske systemer.
 • Antihvitvasksystemet overvåker alle transaksjoner som gjennomføres hos bankene og er blant annet programmert til å varsle ved ulike typer mistenkelige transaksjoner.
 • Overvåkingsmotorene i EDBs system innstilles av den enkelte bank slik at de ved hjelp av egen kunnskap om kundene oppdager transaksjoner og mønstre som anses som mistenkelige.
 • EDB dominerer det norske bankmarkedet på IT-drift og har driftsansvaret for store deler av anti-hvitvasksystemene i Norge.
 • De nasjonale totalanslagene i statistikken baseres på EDBs markedsandeler og forutsetter at det resterende markedet følger noenlunde samme utvikling.

Økonomisk svindel i Norge oppdages i stadig økende grad gjennom automatiserte overvåkingssystemer i norske banker.

Det konkluderer i hvert fall EDB Business Partner, som leverer antihvitvaskløsningene til 140 norske banker.

Antallet mistenkte saker som ble automatisk fanget opp, økte fra 2006 til 2009 med 30 prosent, viser EDBs egne tall.

Svarte penger dominerer

Det er bankinnskudd knyttet til svarte penger som representerer den største andelen av saker.

Det er også privatpersoner som prøver seg oftest på snusk.

Andelen mistenkelige transaksjoner, såkalte MT-rapporter, utgjorde for bedriftsmarkedet kun tre prosent av det rapporterte antallet for 2009.

– Samtidig som økonomisk kriminalitet utgjør et økende problem blir antihvitvaskingssystemene mer effektive. Hele 76 prosent av mistenkte svindelsaker oppdages nå automatisk, en økning på over 30 prosent siden 2006, uttaler Magnus Thorburn i EDB.Skjerper innsatsen mot bedrifter

Ifølge EDB var kun fem prosent av de elektroniske mottiltakene i 2008 rettet mot næringsvirksomhet, noe som delvis forklarer hvorfor andelen avslørte svindelforsøk er lav i bedriftsmarkedet.

– Denne andelen har nå steget til 12 prosent. Vi forventer at dette i tiden framover vil medføre økning i antall rapporterte hvitvaskingssaker blant norske bedrifter, sier Thorburn.

Én av fem rapporterte tilfeller i bedriftsmarkedet er relatert til bygg- og anleggsbransjen. Personlig næringsdrivende er representert i 23 prosent av de mistenkte næringssakene.Svindeltrender i privatmarkedet:

 • Kontantinnskudd: 35 prosent
 • Stor kredittomsetning: 10 prosent
 • Trygdesvindel, bankremisser og såkalt «31.12» (uttak før nyttår for å unndra seg skatteplikt): 9 prosent
 • Penger til/fra utlandet: 5 prosent
 • Manuelt oppdaget: 26 prosent

Svindeltrender i bedriftsmarkedet:

 • Stor kredittomsetning på konto: 38 prosent
 • Bankremisser, innskudd: 10 prosent
 • Penger til/fra utlandet: 14 prosent
 • Store uttak: 32 prosent
 • Diverse: 6 prosent
Les mer om: