BYGG

Stoltenberg vil ha flytogstandard

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og hans bruk av iPad, Twitter og Facebook har skapt unik Norgesreklame, mener Statsministerens kontor.
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og hans bruk av iPad, Twitter og Facebook har skapt unik Norgesreklame, mener Statsministerens kontor. Bilde: Statsministerens Kontor / Scanpix

Nå vil han ruste opp flere strekninger til flytogstandard.

Under sin tale på Arbeiderpartiets landsstyremøte sa statsministeren at situasjonen for jernbanen ikke er akseptabel.

Standarden ikke god nok

– Vinteren har vist at standarden ikke er god nok. Det er alvorlige problemer i norsk jernbane, et resultatet av mange år med sviktende vedlikehold og for lite penger. Dette har vi grepet fatt i. I Nasjonal transportplan (NTP) fikk jernbanen det den ba om, og i 2010 har Jernbaneverket fått 470 millioner kroner ekstra til å ruste opp Oslo-området, sa Stoltenberg.

Stikkord for regjeringens ekstrainnsats er vedlikehold og fornyelse. Drift og materiell blir innsatsområdene. Regjeringen vil ifølge statsministeren ha flytogstandard som mål, strekning for strekning.

Ny Intercity-strategi

– Vi har bedt Jernbaneverket vurdere om det er noe vi kan gjøre på kort sikt, altså i år. Dette har vi tett dialog om, sa Stoltenberg. Han la til at regjeringen har doblet jernbanebevilgningene siden 2005, men at det tar tid å ta igjen mange tiårs forsømmelser.

Statsministeren varslet også at Intercity-strekningene skal bygges ut videre og at det skal utarbeides en ny Intercity-strategi.

– Jernbaneverket får i oppdrag å lage en slik strategi fram til revurderingen av transportplanen i 2013. Strategien må inneholde en plan for videre utbygging av dobbeltspor på strekningene mellom Halden, Lillehammer og Skien. Og den må innhold en tidsfesting, lovet statsministeren.

Les mer om: