Stoltenberg vil ha flytogstandard

Stoltenberg vil ha flytogstandard
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og hans bruk av iPad, Twitter og Facebook har skapt unik Norgesreklame, mener Statsministerens kontor. Bilde: Statsministerens Kontor / Scanpix

Nå vil han ruste opp flere strekninger til flytogstandard.

Under sin tale på Arbeiderpartiets landsstyremøte sa statsministeren at situasjonen for jernbanen ikke er akseptabel.

Standarden ikke god nok

– Vinteren har vist at standarden ikke er god nok. Det er alvorlige problemer i norsk jernbane, et resultatet av mange år med sviktende vedlikehold og for lite penger. Dette har vi grepet fatt i. I Nasjonal transportplan (NTP) fikk jernbanen det den ba om, og i 2010 har Jernbaneverket fått 470 millioner kroner ekstra til å ruste opp Oslo-området, sa Stoltenberg.

Stikkord for regjeringens ekstrainnsats er vedlikehold og fornyelse. Drift og materiell blir innsatsområdene. Regjeringen vil ifølge statsministeren ha flytogstandard som mål, strekning for strekning.

Ny Intercity-strategi

– Vi har bedt Jernbaneverket vurdere om det er noe vi kan gjøre på kort sikt, altså i år. Dette har vi tett dialog om, sa Stoltenberg. Han la til at regjeringen har doblet jernbanebevilgningene siden 2005, men at det tar tid å ta igjen mange tiårs forsømmelser.

Statsministeren varslet også at Intercity-strekningene skal bygges ut videre og at det skal utarbeides en ny Intercity-strategi.

– Jernbaneverket får i oppdrag å lage en slik strategi fram til revurderingen av transportplanen i 2013. Strategien må inneholde en plan for videre utbygging av dobbeltspor på strekningene mellom Halden, Lillehammer og Skien. Og den må innhold en tidsfesting, lovet statsministeren.

Les mer om: