OLJE OG GASS

Stoler ikke på regjeringens tall

Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
11. feb. 2009 - 09:43

Stavanger: – Forutsetningene regjeringen bruker i sitt tallmateriale er feil. Veksten blir ikke på 7,5 prosent i 2009. Den blir langt lavere. Finansdepartementet og SSB klarer ikke å komme opp med de riktige tallene, sier Lier-Hansen.

Han er bekymret for at regjeringen ikke tar hensyn til olje og gassindustrien i de krisepakkene de har fremmet så langt. De har gått til økt offentlig innsats ved bruk av bygg- og anleggssektoren.

Tror på mange pakker

– Jeg er sikker på at vi vil se mange slike krisepakker i tiden framover. Det er god politikk i valgår. Men for første gang at ikke olje og gass brukes som motkonjunkturpolitikk for å sikre sysselsettingen. Det må gjøres grep nok en gang hvor nettopp vår industri kan brukes for å slå på bryteren for økt aktivitet. Planlagte prosjekter må gjennomføres, sier Lier-Hansen.

Han henviser til prosjektene som Ekofisk, Goliat og Gudrun, som alle er bygging a plattformer på sokkelen og som vil kreve mange hender i arbeid.

Trenger 60 dollar

– Det vi har gjort hittil er tidligfasestudier på Ekofisk, forteller informasjon og kommunikasjonsdirektør Stig Kvendset i ConocoPhillips. Med dagen oljepriser er det ikke regningsvarende å bygge ut de planlagte nye plattformene på Ekofisk.

– Oljeprisen bør ligge mellom 60 og 80 dollar før vi beslutter en videre utbygging på Ekofisk, sier han.

FOU kan hjelpe

–Vi må ha virkemidler for å sikre forskning og innovasjon i leverandørindustrien. Vi har ikke lyktes i å sørge for økt petroleumsforskning, sier Lier-Hansen.

Mye av den teknologieksporten som i dag skjer fra Norge, Nær 100 milliarder kroner i året kommer fra prosjekter initiert iblant annet Demo 2000 tilbake i 1998. Dette pilotprogrammet har gitt Norge en stor fordel på verdensmarkedet.

– Behovet for økt innsats innen petroleumsaktivitetene er underkommunisert i prosessen. Vi arbeider med Stortinget for å sikre mer penger FOU i 2009 om ikke annet i revidert nasjonalbudsjett.

Lave fortjenestemarginer

Lier-Hansen er mektig lei oljeselskapenes stadige mas om å redusere kostnadene og timeratene.

– Engineering og fabrikasjon har hatt lavere prisvekst enn de andre områdene innen olje og gassindustrien. Våre bedrifter har de laveste driftsmarginene. Oljeselskapene bør gå i seg selv. De har ikke hatt fokus på reduserte kostnader og effektivitetsforbedringer, sier han.

Fossil energi viktigst

Stein Lier-Hansen kom med sine betraktninger i et foredrag under Offshore strategikonferansen i Stavanger. Foredraget hadde tittelen Uten industri, ingen framtid. Han understreker at behovet for fossil energi vil være stort i mange tiår framover.

– Satsing på enøk og fornybar energi vil ikke bety for stort verdens energiforsyning, det er fossile brensler som står fremst de neste 50 årene.

– Vi mangler politiske virkemidler for å få til sprang som kan sikre oss å bli verdensledende innen fornybar energi. Det er for mye tale og symbolpolitikk Olje og gassindustri har kompetansen som kan konverteres til å utvikle Norge til en stormakt innen havvind. Petroleumsindustrien er en forutsetning for at Norge kan bidra til å løse verdens klimautfordringer, sier han.

Finnes løsninger

– Flere selskaper og interessenter er i ferd med å utvikle dette. Men det mangler et regelverk og et virkemiddelapparat. Jeg mener vi må kopiere metodene fra forvaltningen av olje og gass til havvind.

– Vi har gitt Olje- og energidepartementet mange innspill på dette, en erfaringen er: Å selge et godt forslag inn i statsapparatet er som å sende en sild i smutthullet, sier Lier Hansen.

Utarbeider konsesjonspolitikk

Statsråd Terje Riis-Johansen bekrefter at departementet arbeider med en konsesjonspolitikk for havvind.

– Det er viktig for å unngå konflikt om arealer og annen infrastruktur som finnes på land og i havet. Det skal ikke være fritt fram for alle å bygge vindkraftverk til havs, understreker Riis-Johansen.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.