NETTARKIV

Stjernefødsler i M16

Mens søylelignende formasjoner med stjernefødsler er et velkjent fenomen i synlig lys for astronomene, er data for dette bildet samlet i infrarødt av ESAs romobservatorium ISO (Infrared Space Observatory). Den galaktiske tåken M16, også kjent som Ørnen, ligger 7000 lysår borte i retning stjernebilet Serpens, Slangen.

ISO regnes som det beste infrarøde romobservatorium hittil. Det ble brukt i tidsrommet november 1995 til mai 1998, og var så følsomt at det kunne registrere varmestrålingen fra en isterning med sidekanter 1 cm over en avstand på 1000 km.

På bildet ses hovedsakelig utstråling fra skyer av interstellare gasser og støv ved temperaturer under minus 100 grader. Avtegningene i rødt antyder kompliserte karbonmolekyler, mens det blå er mikroskopiske støvpartikler. Nye, varme stjerner oppstår ved at det kalde materialet trekker seg sammen under innflytelse av gravitasjon. Når prosessen er i gang, oppstår stjerner med meget stor masse i løpet av noen titalls tusen år, mens det tar titalls millioner år for stjerner med lav masse, slik som Solen.

ErikTandberg

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.