Stirling-drømmen lever videre

  • energi

Svein Hestevik og Sigma Elektroteknisk AS var våren 1997 klare til å sette i gang produksjon av en pilotserie på 200 av sine Stirling-aggregater.

Hver enhet skulle kunne gi 3,5 kW elektrisk effekt, og en total termisk effekt på 9 kW. Dermed skulle det bli mulig å få sitt eget lille private og miljøvennlige kraftverk i kjelleren.

Kraftverk i hvert et hus

- Målet er at det om noen år er like vanlig med en PCP (Personal Combustion Powerplant) som en PC i de tusen hjem, sa Hestevik i et intervju med Teknisk Ukeblad den gang. Han så for seg en produksjon på opp mot 200 000 enheter i året.

Slik gikk det ikke. Sigma-prosjektet trakk til seg solide økonomiske støttespillere helt fra starten. Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond bidro med midler fra 1995 da Hestevik dro i gang sitt prosjekt. Oslo Energi og Statoil var også viktige sponsorer i den innledende fasen.

Etter hvert kom amerikanske Lockheed Martin tungt inn i prosjektet. For tre år siden tok et annet amerikansk selskap, Ocean Power Corporation, over alle eierinteresser i Sigma.

- I denne perioden brukte vi 55 millioner kroner og laget en produserbar maskin i samarbeid med Ricardo Engineering i Detroit.

Men etter 11. september klarte ikke moderselskapet å reise mer penger, og Sigma Elektroteknisk gikk konkurs i august i fjor. Dermed fikk vi ikke fullført jobben, sier Hestevik.

Nytt selskap

Det sveitsiske selskapet Synergy International kjøpte rettighetene fra boet. Sammen med Hestevik og Gunnar Bretvin, tidligere direktør i Nevi og styremedlem i Sigma de siste to årene før konkursen, har de nå dannet et nytt selskap, Disenco, Distributed Energy Company, som i dag har seks ansatte.

- Vi sitter på rettigheter og har underlag og deler slik at vi kan sette sammen 15 maskiner for å få demonstrert konseptet ute i felten. Til dette trenger vi 12 millioner kroner, sier Hestevik.

Han forteller at de er i dialog med flere interessenter, blant annet en italiensk gruppering, uten å ville gå i detaljer om hvilke selskaper det dreier seg. - Vi er åpne for samarbeid med alle, både hva økonomisk deltagelse og produksjon angår.

- I tillegg skal vi lage en franchise forretningsmodell som baserer seg på at vi selv installerer utstyret hos kunden og selger strømmen og varmen. Denne forretningsideen har vi patentert, sier Hestevik.