Stinger-missiler og 30 mm-kanon: Kongsberg er klar med et nyutviklet luftvern 

Starter produksjon av det nye droneluftvernet for det amerikanske marinekorpset.

Stinger-missiler og 30 mm-kanon: Kongsberg er klar med et nyutviklet luftvern 
Madis-luftvernet består av RS6 RWS montert på JLTV-feltvogner som opererer i tospann. Mk1 til venstre og Mk2 med radar til høyre. Foto: US Marine Corps

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har oppdraget med å utvikle et nytt anti-dronesystem (C-UAS) for det amerikanske marinekorpset, og de første luftvernsystemene er klare.