ENERGI

Stimulerer solcellebruken

Atten prosjekter deler pengene, prosjektene dekker det meste: Hvert år skal tusenvis av bolighus, bygninger og andre installasjoner få tak laget av de mest avanserte solcellepaneler

- Vi har satt av tjue millioner pund til de fysiske tiltakene. De fire millionene vi nå snakker om skal brukes i den innledende fasen, til å klatre på lærekurven. Tiltakene kommer i neste runde, uttaler industriminister Brian Wilson i en pressemelding.

Statsråden hevder at UK i løpet av meget få år vil satse 24 millioner pund på fornybar, ren energi. Ett eksempel på prosjekter som støttes er at sørfasaden på Cambridge Universitys nye vitenskapssenter vest for byen, kles med de aller nyeste fotovoltaiske panelene. Kraften skal dels supplere stømforsyningen i bygningene, dels brukes til hydrolyse av vann for å skaffe hydrogen til senterets interntransportbusser.

Andre som får smake FoU-midlene er Cotswold Water Park, Cavehill Primary School og et aktivitetssenter i Birmingham. Oljeselskapet BP har solcellepaneler på sine bygninger rundt i landet og har sørget for elektrisitetsforsyningen til BedZed, Beddington Zero Energy Housing Development. Der får en nybygd småby energien direkte fra solen. BP bruker selv solceller på mange av sine servicesentra rundt i landet.

(sb)