FORUM

Stimuler til energieffektivisering gjennom skattelettelser!

4. nov. 2008 - 13:26

ENERGI: Et gammelt kinesisk ordtak sier «Når forandringens vinder blåser, vil noen bygge leskur, andre bygger vindmøller». Dagens turbulente virkelighet tvinger frem nytenking. For mange av oss betyr det i realiteten at vi må redusere kostnader. Reduksjon av energikostnader og energieffektivitet er som regel to sider av samme sak. Dette er derfor et gyllent tidspunkt for energieffektivisering.

Det mest kostnadseffektive tiltak er å endre brukernes holdninger og atferd. Dersom vi bl.a. blir flinkere til å slå av lys når vi ikke bruker det, slår av ventilasjonsanlegg når det ikke er mennesker i lokalene, har vi kommet et stykke på vei i energieffektiviseringen. Dersom vi i tillegg tenker litt energismart ved vedlikehold, rehabilitering og nybygg, vil vi nå enda lenger.

Med dagens høye energipriser er mange energieffektiviseringstiltak allerede blitt lønnsomme for den enkelte energibruker og byggeier.

Skal vi gjøre ytterligere energitiltak i eksisterende bygningsmasse og i nybygg, må vi imidlertid ha drahjelp fra myndighetene. Den økte avskrivningssatsen som nå innføres for tekniske anlegg i bygninger er et godt bidrag, men vil i mange tilfelle ikke være tilstrekkelig.

Dagens bygningsmasse vil være dominerende i «den norske byggparken». Det betyr at det er de energieffektiviseringsgrep som gjøres her, betyr mest for energibruken i bygninger i mange år fremover. Mange av de eksisterende har store potensialer for energiforbedringer gjennom eksempelvis bedre isolering, styring av ventilasjonsanlegg og belysning, kontroll av oppvarming og bedre solavskjerming. Et viktig problem er imidlertid at mange av de tyngre energitiltakene, som for eksempel etterisolering av bygningsdeler og bedre ventilasjonssystemer ikke har en tilfredsstillende pay-back for den som skal investere.

En forsterket støtte av tiltakene gjennom Enova og spesielle skattestimuli, f. eks. gjennom direkte utgiftsføring, kan gjøre at de nærmeste årene skaper et klart løft i energistandarden i den norske bygningsmassen. Det er et tiltak som den norske energibalansen, klimaet og de norske lommebøkene vil nye godt av i svært mange år!

Det er viktig å huske at alle kriser bærer i seg nye muligheter!

Ved Arne Kjeldsen, leder for Norske energibrukeres forening

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.