PROSJEKTER

Stiller spørsmålstegn ved ulike krav til spordybde på E18

Tillatt med 25 millimeter spordybde mellom Kristiansand og Grimstad. På resten av veien er grensen 20 millimeter.

E18 mellom Kristiansand og Grimstad ble åpnet i 2009. I fjor fikk deler av strekningen ny asfalt, men spordybden kan være 5 millimeter dypere på denne strekningen enn på resten av E18 før det må asfalteres.
E18 mellom Kristiansand og Grimstad ble åpnet i 2009. I fjor fikk deler av strekningen ny asfalt, men spordybden kan være 5 millimeter dypere på denne strekningen enn på resten av E18 før det må asfalteres. Foto: Thor Søndenaa
AV THOR SØNDENAA
31. mai 2019 - 13:11

Den 14. mai i år sendte stortingsrepresentant fra Aust-Agder, Tellef Inge Mørland (Ap), et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale vedrørende de to ulike målene for vegstandard på ulike strekninger på E18.

Mørland viser til at mens man på strekningen mellom Grimstad og Kristiansand tillater en spordybde på 25 millimeter, er den 20 millimeter på resten av strekningen, etter at grensen i 2012 ble redusert på veier med mye trafikk.

Det er avtalen som ble inngått mellom Statens vegvesen og OPS-selskapet, som i sin tid satte et krav på maksimum 25 millimeter spordybde på strekningen, før nyasfaltering.

Våre Veger skrev i februar at saken med den dårlige og til dels farlige vegstandarden ble tatt opp skriftlig med Vegdirektoratet av fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten. Direktoratet har så langt ikke besvart anmodningen om at kravet til sporslitasje på OPS-strekningen blir det samme som på resten av E18.

Statens vegvesen i Aust-Agder har tidligere forhandlet fram et forslag om kompensasjon til Agder OPS Vegselskap som har ansvaret for den aktuelle strekningen, slik at de kunne følge opp de nye kravene til sporslitasje. Avtaleforslaget ble lagt frem for Vegdirektoratet som er formell kontraktsmotpart til OPS-selskapet. Men Vegdirektoratet avviste å punge ut.

Dale: Bør vurdere gjennomgående standard

Mørland sendte følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Mener statsråden det er riktig at strekningen E18 Kristiansand - Grimstad, som ble bygget som et OPS-prosjekt, skal ha lavere krav til veistandard enn resten av E18, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å sikre at kravene til maksimal spordybde i veibanen skal følge den nye standarden på 20 millimeter, slik som for resten av strekningen E18 Kristiansand - Oslo?»

27 mai sendte samferdselsministeren følgende svar:

Samferdselsminister Jon Georg Dale. <i>Foto:  Thor Søndenaa</i>
Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto:  Thor Søndenaa

«Krava til spordjupn i driftskontraktane følgjer av interne retningsliner i Statens vegvesen, ikkje av nasjonale føringar. Når slike interne retningsliner blir reviderte, gir ikkje det grunnlag for å endre krava i ein OPS-kontrakt, slik nasjonale føringar kunne ha gjort.

Vi har per i dag ingen nasjonale føringar for drift av vegnettet. Dette inneber at ulike vegeigarar, som staten og dei ulike fylkeskommunane, kan leggje ulike standardar til grunn for drifta av vegnettet sitt.

Som følgje av regionreforma har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppdrag å utgreie behovet for, og eventuelt utforminga av, bindande nasjonale føringar for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegnettet. Ein eventuell nasjonal standard for drift vil vere ein naturlig del av denne utgreiinga.

I dette konkrete tilfellet vil eg likevel oppmode Statens vegvesen om å gå i dialog med entreprenør for å vurdere om det er grunnlag for gjennomgåande standard på det nivået det er på resten av strekninga.»

– Håper saken blir løst

I svaret henvender statsråd Dale seg åpenbart til Statens vegvesen og ikke til Vegdirektoratet, som egentlig sitter med utspillet i denne saken.

– Jeg håper imidlertid at også Vegdirektoratet merker seg dette signalet fra statsråden slik at denne saken nå kan få en løsning, uttaler Tellef Inge Mørland til Agderposten.

Administrerende direktør i Agder OPS Vegselskap, Jan Walle, støtter fullt opp om Mørlands uttalelse.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.