Stille spunting

  • nyheter_bygg

En ny lydsvak og miljøvennlig spuntmetode som er utviklet i Japan skal benyttes.

Her i landet ble den for første gang brukt under utgravingen av parkeringskjelleren i Olav Kyrres gate i Trondheim på nyåret 2000 med gode erfaringer.

Teknikken går ut på å presse spuntnålen ned i grunnen med hydraulisk kraft i stedet for konvensjonell ramming.

Miljøspunting er på full fart inn i bynære områder. Prisforskjellen er også i ferd med å jevnes ut mellom lydsvak og vanlig spunting.

Totalkostnadene bli 10-20 prosent høyere for den nye metoden, melder Helsebygg Midt-Norge.

Spunting brukes for å sikre graveskråningen i byggegropa. Da Nybrua over Nidelva skulle fundamenteres, fulgte det støy og vibrasjoner med arbeidet.

Årsaken er at det ennå ikke finnes alternativ til såkalt pæleramming som blant annet må til under brubygging.