OLJE OG GASS

Stigerørsproblemene var Statoils egen feil

Problemene med stigerørene på Visund og to andre plattformer skyldtes dårlig håndtering.
Problemene med stigerørene på Visund og to andre plattformer skyldtes dårlig håndtering. Bilde: Statoil

I april i år stengte Statoil ned produksjonen fra Visund, Njord og Snorre B på grunn av problemer med stigerørene. Både Petroleumstilsynet (Ptil) og Statoil har gransket problemene med stigerørene, og i dag konkluderer Statoil med at problemene skyldes manglende dokumentasjon og behov for ytterligere opplæring.

Problemene med stigerørene ble oppdaget da det oppstod gasslekkasjer på Visund og Njord. Gasslekkasjen på Visund ble sett på som så alvorlig at 63 ansatte ble evakuert til andre plattformer.

Statoils granskningsrapport konkluderer med at det aldri var fare for avrivning av selve stigerøret og eskalering til storulykke.

Statoils egen feil

Statoil trodde en stund at problemene skyldtes falske materialsertifikater på stigerørene . Dette viste seg senere å ikke være tilfelle.

Ikke falske materialsertifikater på stigerøret

– Det er forhold rundt vår håndtering av stigerørene som er hovedårsaken til problemene, sier informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skauby til Teknisk Ukeblad.

Stenger ikke flere plattformer

Samme type stigerør er også brukt på Snorre A, Åsgard A og B og Norne, og Statoil har vurdert behovet for å stenge også disse installasjonene.

– Vi har gjort en grundig gjennomgang av stigerørene på de aktuelle installasjonene, og finner det forsvarlig å fortsette driften på disse. Vi jobber også med å få tilbake stigerør på de installasjonene som er stengt, sier Skauby.

Vurderer brevet

Ptil sier at de nå jobber med å vurdere dokumentasjonen som de er tilsendt, og vil gi en tilbakemelding til Statoil.

– Generelt sett er det slik at operatørenes vurdering skal ligge til grunn for deres virksomhet. De plikter seg til å følge regelverket og drive forsvarlig, og vurdere hvorvidt det for eksempel er behov for nedstengning, sier pressetalskvinne i Ptil, Inger Anda.

Bedret rutiner

Statoil har også vært under Ptils lupe på grunn av det enorme etterslepet på vedlikeholdet. Som Teknisk Ukeblad skrev i juli, lå Statoil 350.000 timer etter skjema på vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr.

Nå har Statoil bedret rutinene for drift og vedlikehold, og melder at de har halvert etterslepet det siste året.

Ikke fornøyd

– Vi vil alltid ha noe utestående vedlikehold, men i likhet med Petroleumstilsynet var vi ikke fornøyd med omfanget. Vi har derfor gjennom året jobbet for å redusere antall utestående oppgaver, sier områdedirektør Jannicke Nilsson i Nordsjøen Vest.

Selskapet har etablert en egen arbeidsgruppe som ska se på hvordan avvikene skal lukkes, og forbedre vedlikeholdet.

Blant tiltakene skal Statoil utarbeide bedre måter å beregne nåværende og fremtidige behov for vedlikehold.

Dårlig læring

Inger Anda i Ptil sier at både vedlikeholdsetterslepet og stigerørsproblematikken er saker som er under utredning.

Det kan virke som flere av den siste tids hendelser skyldes mangelfull kompetanse. Er dette tilfellet i disse to sakene?

– Det er et sammensatt bilde. Mangelfull læring av tidligere, sammenlignbare hendelser en tendens vi ser i forhold til svært mange uønskede hendelser i hele petroleumsnæringen i Norge. Det er Ptils inntrykk at Statoil søker å bedre læringen i sin organisasjon. Men det er en gjenganger i de såkalt bakenforliggende årsakene til uønskede hendelser at det ikke læres nok, sier Anda.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.