Sterkt kritisk til Havforskningsinstituttet

Sterkt kritisk til Havforskningsinstituttet
FEILINFORMERER: Ann Kristin Sjøtveit liker ikke at Havforskningsinstituttet feilinformerer. - De har en politisk agenda og forholder seg ikke til faktaunderlaget, mener hun. Bilde: Anders J. Steensen

Ann Kristin Sjøtveit er sekretariatsleder for regjeringens samarbeidsorgan mellom oljeindustrien, Rederiforbundet, LO og myndighetene, Konkraft.

Hun mener at Havforskningsinstituttets seniorforskere Erik Olsen og Harald Gjøsæter samt forskningsdirektør Ole Arve Misund farer med usannheter og desinformerer i forbindelse med en rekke artikler de har hatt i Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad.Baseres på WWF

I artikkelene hevder Misund og Olsen at et utslipp på 4700 kubikkmeter med olje kan ødelegge gytingen for en hel årsklasse av torsk.

De baserer sine uttalelser på en artikkel fra WWF i Australia som beskriver forholdene i forbindelse med utslippet fra brønnen Seadrill-riggen West Alpha som drev leteboring utenfor nordkysten av kontinentet.

– Ved å bruke denne artikkelen og overført denne til norske forhold har forskerne kommet fram til at hele torsken gyteområde kan rammes slik at gyting vil bli mislykket. Utfordringen er bare at WFF-artikkelen ikke er en WWF artikkel, men er en enkeltmanns påstander med tilknytning til WWF, sier Sjøtveit.Myndighetene tilbakeviser

Hun viser til at australske myndigheter har fakta som viser noe helt annet enn det underlaget Olsen og Misund bruker i sin artikkel.

– Mens Olsen og Misund viser til at oljeutslippet fikk en utstrekning på 15 000 kvadratkilometer, samt er spredd i hele vannsøylen, viser myndighetenes kartlegging etter at de hadde to daglige flyginger følgende: Arealet med olje som er påvirket er på 1200 kvadratkilometer. Oljehinnen er på typisk 0,0001 mm, forteller Sjøtveit.Som Statfjord-utslippet

Utslippet fra West Alpha er nesten identisk med utslippet fra Statfjord 19. desember 2007, 4700 m 3 mot 4300 m 3.

Fra Statfjord har det ikke kunne påvises noen effekt på fisk. Heller ikke operatøren for feltet der West Alpha boret, har kunne påvise skader på fisk i forbindelse med utslippet.

– Oljeutslippet har kun påvirket et lite antall sjøfugl. Det som kan forvirre i følge australske myndigheter, er at en oppblomstring med alger og korallegg kan forveksles med utslipp av olje, sier Sjøtveit.Ikke tillat å bore i gytetiden

Hun oppfordrer forskerne til å sette seg inn i vilkårene for boring i området og hva som er oljeindustriens prioriteringer.

Vilkårene for boring er det kun er anledning til å bore i området i tidsrommet utenfor gyteperiodene. Det betyr at det er tillatt å bore i perioden 20 juni til 15. desember.

Det er ikke tillatt å bore i oljeførende lag i perioden 20. juni til 15. august.

– I tillegg prioriterer oljeindustrien områdene sør for Lofoten, i Nordland VI foran kystnære områder i Nordland VII. Der er det grunnfjell og lite aktuelt med leteboring, sier Sjøtveit.Ingen påviste skader

– De undersøkelsene som er gjort etter Statfjordutslippet og andre utslipp på norsk sokkel, har det ikke vært mulig å påvise skader på fisk på bakgrunn av oljeutslippene. Basert på det vi vet kan jeg ikke dra noen annen konklusjon enn at Havforskningsinstituttet forskere har en politisk agenda med sine utspill, sier Sjøtveit.

Les mer om: