OLJE OG GASS

Sterke Statoil-tall

Statoils konsernsjef Helge Lund la fram gode kvartalstall.
Statoils konsernsjef Helge Lund la fram gode kvartalstall. Bilde: Scanpix

Statoil ASA

Nøkkeltall fra Statoils resultat for 1. kvartal 2010 (sammenlignet med 1. kvartal 2009):

  • Omsetning: 128,7 milliarder kroner (112,6 milliarder kroner)
  • Driftsresultat: 39,6 milliarder kroner (35,5 milliarder kroner)
  • Resultat før skatt: 11,1 milliarder kroner (4 milliarder kroner)

(©NTB)

  • Oppdatert 09:17

Selskapets nettoresultat endte på 11,1 milliarder kroner, en oppgang på 181 prosent fra samme periode i fjor.

Selskapet begrunner den kraftige veksten med høyere driftsresultat internasjonalt, lavere tap på finansposter og lavere skatteprosent. Det høye driftsresultatet internasjonalt var hovedsakelig påvirket av en 48 prosents økning i væskepriser målt i norske kroner. Effekten av denne økningen veide opp for fall i gjennomsnittsprisen på gass på 35 prosent, lavere bokførte volumer og lavere resultater fra oljehandel.

Fornøyd

Driftsresultatet for første kvartal er på 39,6 milliarder kroner, en uventet sterk oppgang på 11 prosent sammenlignet med fjorårstallet. Egenproduksjonen steg med 1 prosent fra i fjor. Statoil-sjefen ser lyst på framtiden:

– Jeg er veldig fornøyd med resultatene i første kvartal. Egenproduksjonen har vært høy og oljeprisene har steget. Til tross for svakheter i gassmarkedet, har Naturgass levert solide resultater som følge av høyt avtak fra kunder og gode handelsresultater, sier konsernsjef Helge Lund.

Aktivitet

I årets første kvartal har selskapet avsluttet i alt ti prøveboringer. Så langt er det gjort funn i tre av fire brønner på norsk kontinentalsokkel. Av seks letebrønner internasjonalt, ledet én av dem til funn, men evalueringene av de andre er ikke ferdig.

– Prosjektaktiviteten er fortsatt høy. I første kvartal har vi sanksjonert seks nye prosjekter, blant annet viktige feltutbygginger som Gudrun og Marulk på norsk sokkel og oljeprosjektet Chirag i Aserbajdsjan. Disse prosjektene støtter opp under våre langsiktige vekstambisjoner, sier Lund. (©NTB)

Les mer om: