SAMFERDSEL

Stengte tunneler koster næringslivet 700 millioner

Og vil gi flere lastebiler i Oslo sentrum.

Tunnelrehabilitering Oslo
Tunnelrehabilitering Oslo Bilde: Colourbox/ Kjersti Magnussen/ Teknisk Ukeblad
22. mai 2015 - 06:00

Første juni starter arbeidet med oppgradering av tunneler i Oslo.

I løpet av de neste fem årene skal ti store tunneler i hovedstaden rehabiliteres for å tilfredsstille EUs tunnelsikkerhetsdirektiv.

Dette vil føre til store forsinkelser i trafikken, og så mye som mellom en og to timer ekstra forsinkelse hver dag for godstransport, viser tall fra NHO logistikk og transport.

Våren har kommet: Våren har kommet: Her er en ni meter høy brøytekant

700 millioner kroner

I år er det særlig stengningen av Smestadtunnelen, Granfosstunnelen og Tåsentunnelen som bekymrer NHO, men problemene vil tilta i flere år fremover når flere tunneler skal rustes opp.

– Det er allerede lange køer på grunn av sprengt kapasitet på Ring 3. Når Smestadtunnelen stenges første juni vil fremkommeligheten reduseres med ytterligere 50 prosent, sier Erling Sæther, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport.

Beregninger fra NHO viser at de stengte tunnelene i løpet av halvannet år vil føre til en merkostnad på 700 millioner kroner for næringslivet.

– Det er en enorm kostnad, som vil ha stor betydning for de som driver med godstransport, sier Sæther.

Les også: Bli med inn i denne helt unike Tesla-en

Tunnelrehabilitering Oslo
Ti tunner skal renoveres i Oslo de kommende fem årene. Kjersti Magnussen/ Teknisk Ukeblad

Øker prisene 

Einar Spurkeland i Schenker sier de økte kostnadene som følge av tunnelrehabiliteringen i all hovedsak skyldes behov for flere lastebiler når alle blir stående i lengre kø.

– Oslo vil de neste 5 årene få gradvis forverring av fremkommeligheten for varelevering. Sjåførene er samtidig underlagt bestemmelser og kjøre- og hviletid og  arbeidstid. Noe som resulterer i at man må sette inn flere biler for å kunne levere de samme godsvolumene de neste årene, sier han.

Som et resultat av dette vil Schenker sette opp prisene på varelevering i Osloområdet med 1,65 prosent.

– Siden det ikke finnes noen kompensasjonsordning fra myndighetene vil dette føre til en prisøkning for kundene, sier Spurkeland.

Les også: Nå blir det vanskeligere å få bilen gjennom EU-kontrollen

Foreslår tiltak

Både Sæther og Spurkeland mener myndighetene burde innført tiltak for å få godset raskere frem i hovedstaden.

– Det er nærmest en skandale at man ikke har hatt en skikkelig godsstrategi for hele Oslo når man går i gang med et så omfattende prosjekt som dette vil bli, sier Spurkeland.

Han frykter at stadig flere lastebiler vil velge skoleveier, boligveier og andre småveier for å få frem tidskritiske varer som mat og medisiner.

– For å unngå dette finnes det en rekke tiltak man kunne innført. En idé ville vært å ha gratis bomring mellom klokken 24 og 06:00 slik at alle som har mulighet kunne endret kjørerutinene sine og kjørt utenom rushen. En annen ide ville vært å ta elbiler ut av kollektivfeltet og flytte varebiler inn, sier han.

Og legger til at buss og varelevering må prioriteres.

– Det er personbilene som må parkeres, sier han.

Spurkeland legger til at et økt antall lastebiler som følge av manglende tiltak i tillegg til å redusere trafikksikkerheten på veiene, vil føre til økt utslipp av CO2.

Hørte på befolkningen: Hørte på befolkningen: Nå skal de utrede ny trasé på E39

Prioriterer kollektivtransport

Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelrenoveringene i Oslo, forstår frustrasjonene i næringslivet. Men sier Vegvesenet ikke ser noen annen løsning for hvordan transporten skal foregå de kommende årene.

– Rehabiliteringen vil gå utover alle trafikanter. Vi har valgt å prioritere kollektivtransport, myke trafikanter og nødetater og gjør det vi kan for å få en så god trafikkflyt som mulig, sier hun.

Ulvik sier det ikke vil innføres noen tiltak for tungtransport i løpet av renoveringsperioden.

– Men vi oppfordrer så mange som mulig til å velge kollektivt. Det vil igjen gi rom for tungtransporten. Vi har dessverre ikke rom for tiltak som egne godstraseer inn mot Oslo, sier hun.

Les også: Disse bil-reglene skal regjeringen endre

Buss for varer

Sæther mener dette ikke er godt nok.

– Godstransport er på mange måter kollektivtrafikk for varer. Vi mener derfor at godstransportørene på deler av døgnet bør få lov til å bruke kollektivfeltet, sier han.

Sæther understreker at kun 7,5 prosent av alle biler som passerer bomringen er varebiler.

– Alle godsbiler forsinkes allerede en time i Oslotrafikken i dag, før rehabiliteringen. En times forsinkelse koster 500 kroner per time forsinkelsen varer per bil. Når det nå er snakk om ytterligere en til to timers forsinkelse er det snakk om mange milliarder. Myndighetene burde se behovet for å gjøre noe med dette problemet, sier han.

Les også: Dette er de 15 største veiprosjektene i Norge

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.