Stena utvider flåten av metanoldrevne skip

Tror metanol er veien å gå for å nå internasjonale utslippskrav.

Stena utvider flåten av metanoldrevne skip
Stena Prosperous blir et av tre metanoldrevne skip som skal leveres i 2022. Illustrasjon: Stena Bulk

Det er i samarbeid med Proman, et selskap som lager blant annet metanol og gjødsel av naturgass, at Stena Bulk bestiller et nytt metanoldrevet fartøy.