NYHETER_BYGG

Steike bra steinull

25. okt. 2001 - 12:32

310 millioner kroner bruker Rockwool på å bygge Nordens beste steinullfabrikk i Moss – på samme tomt som Elektromekanisk A/S opprinnelig etablerte isolasjonsfabrikken i 1948. Prosjektet er det nest største i konsernets historie. Målet er å øke kapasiteten fra 20.000 til 50.000 tonn steinull i året, bedre produktkvaliteten, senke produksjonskostnadene og gjøre fabrikken mer miljøvennlig. Alt dette er motivert av en ventet økning av byggeaktivitetene i Sverige, som er fabrikkens hovedmarked.

– Tre alternativer ble vurdert: Å bygge en helt ny fabrikk i Sverige, eller å modernisere og utvide en fabrikk i Danmark eller i Moss. Valget ble Moss, mest på grunn av logistikken, sier Johnny Stuen, fabrikksjef ved Rockwool AS i Moss.

Ved å utnytte noen av de over 100 vogntogene som hver dag kjører mellom Norge og Sverige uten last, kan fabrikken få billig returfrakt. En annen tungtveiende faktor er at fabrikken også ligger bra plassert i forhold til det norske markedet.

Nyutviklet teknologi

Mesteparten av det produksjonstekniske utstyret blir byttet ut med ny teknologi, som er utviklet av Rockwool Engineering i Danmark. Kun to fabrikker, én i Polen og én i Spania, har tatt i bruk den samme teknologien tidligere. Egenskapene til steinullen er svært avhengig av spinneteknologien.

– Det gjelder å få mest mulig fibre fra smeltestrålen. Jo lengre og tynnere fibrene er, desto bedre blir isoleringsevnen. Rockwools hemmelighet ligger i å få maskineriet til å spinne best mulig, sier Stuen.

Kjemien i ovnen må også følges nøye. Sammensettingen av hver sats med råvarer er viktig for produktkvaliteten. Råvarene, som består av stein fra Sverige og Norge samt energibæreren koks, blandes fra tre siloer. Et nytt skjermbasert styresystem fra Siemens skal bidra til at blandingen blir mest mulig korrekt.

En tredjedel klar

Prosjektet gjennomføres i flere trinn, mens produksjonen går for fullt i det gamle anlegget. Om lag en tredjedel av prosjektet er foreløpig ferdig: Nytt resirkuleringsanlegg, ny bindemiddelfabrikk, tankanlegg, og 80 prosent av råvareanlegget. Bygningsmessig er fabrikken utvidet noen meter i sørlig retning. Nå bygges et nytt ovnshus og en ny skorstein. Avbrenningsanlegget og den nye pipa skal settes i drift i januar 2001. I april 2002 starter de største ombyggingene av maskinparken, og i juni samme år skal produksjonen starte.

Lytter til naboene

En spesiell utfordring for Rockwools steinullfabrikk i Moss er at den ligger midt i et tettbebygd boligområde. Nærmeste bolighus står bare 50 meter fra råvareinntaket. Fabrikken har fått strenge miljøkrav og bruker over 100 millioner kroner til miljøsikring, men naboene er likevel bekymret for støy-, støv- og trafikkplager. I november i fjor fikk noen av dem fylkesmannen til å stanse byggearbeidene. Men allerede i januar kom arbeidene i gang igjen etter at Miljøverndepartementet gjorde om stoppvedtaket.

Som et ledd i å bedre forholdet til de berørte beboerne, har de nærmeste naboene til fabrikken fått telefonnumrene direkte til skiftformennene, slik at de umiddelbart kommer til rett person om de har noe å klage på.

–Vi må ta godt vare på naboene. Jeg mener at industrien må være veldig oppmerksom på sin sosiale samvittighet. Det kan være vanskelig i store konserner hvor det er lang avstand til ledelsen og mindre bestemmelsesrett for fabrikken, sier fabrikksjef Johnny Stuen.

Resirkulerer

Særlig stolt er den miljøbevisste fabrikksjefen over resirkuleringsanlegget.

– Så vidt jeg vet, har vi det eneste etablerte resirkuleringsanlegget i Norden som kan ta imot steinull fra byggeplasser, i tillegg til avfall fra vår egen produksjon, hevder Stuen.

Slik blir miljøpengene brukt:

Avbrenningssystem for røykgass: 35 millioner kroner.

Miljøvennlig bindemiddelproduksjon: 4 millioner kroner.

Renseanlegg for prosessvann: 7 millioner kroner.

Spinnkammerfilter: 17 millioner kroner.

Avbrenningsanlegg for herdegassovner: 11 millioner kroner.

Resirkuleringsanlegg for avkapp og vrak: 25 millioner kroner.

I tillegg blir det brukt penger på støydempende tiltak i bygningene.

Renser

Alle avgasser fra kupolovnen, herdeovnen og kjølesonen skal renses i filtre og brennes. Ulldotter og askerester skal forsvinne helt.

Støvutslippet skal ikke øke selv om produksjonen øker. Nå har fabrikken lov til å slippe ut maksimalt 7,3 kilo støv per time. Konsesjonen for 2002 er syv kilo per time. I tillegg skal en høyere pipe sørge for at støvet ikke daler ned i nærområdet.

Utslipp til vann skal reduseres til null. Alt prosessvann skal renses og brukes om igjen. Avfallet fra produksjonen skal også reduseres til null ved at avfallet går tilbake til produksjonen.

Minsker støy

Støy fra transport og tipping av råvarer kan også være et problem for de som bor i nærheten av fabrikken. Støykonsesjonen fra 2002 er 50 dBA på dagtid og 45 dBA på kveldstid.

En redegjørelse for støyreduserende tiltak skal være klar innen seks måneder etter oppstart, ifølge Stuen. Luftinntak og luftutslipp skal støydempes og få en bedre plassering. Tippelommen blir bygd med støydempende gardiner og eget hus. Truckene skal støydempes, og ingen lastebiltransport av råvarer skal skje etter klokken 18.00.

Utslippene av svoveldioksid (SO2) blir det foreløpig ikke gjort noe med, men det er satt av plass til et renseanlegg for å møte framtidige krav. Konsesjonen for 2002 gjelder 45 kilo SO2 per time.

Energigjerrig

Fabrikksjef Stuen er ivrig etter å framheve det totale energi- og miljøregnskapet for steinullisolasjon. – Besparelsene på utslipp av drivhusgasser som resultat av det reduserte oppvarmingsbehovet er tusen ganger større enn utslippene fra selve produksjonen av steinull, hevder han.

En EU-rapport fra Vito som ble laget i 1993, viser at det brukes ned mot halvparten så mye energi –24,9 MJ per kvadratmeter– for å produsere en enhet steinullisolasjon i forhold til glassvatt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.