KRAFT

Steigen: Varsko til alle kraftselskap

MÅ VEDLIKEHOLDE UANSETT: Alle kraftlinjer et kraftselskap har konsesjon for å bruke, må vedlikeholdes på samme nivå som hovedkraftlinjen, slår NVE fast.
MÅ VEDLIKEHOLDE UANSETT: Alle kraftlinjer et kraftselskap har konsesjon for å bruke, må vedlikeholdes på samme nivå som hovedkraftlinjen, slår NVE fast. Bilde: JEAN LOUIS PRADELS
Jannicke Nilsen
3. juli 2007 - 14:02

At toppbefaringer på kraftledninger er ressurskrevende, eller at en kraftlinje er eldgammel, er ingen unnskyldning for ikke å drive godt vedlikehold av linjenettet, slår Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) fast.

Første gang

Direktoratet avgjorde i dag at Nord-Salten Kraftlag (NSK) må betale 3 millioner kroner etter strømbruddet i Steigen i januar i år, og kommer med ramsalt kritikk av vedlikeholdsarbeidet kraftlaget utførte.

Det er første gang et kraftlag har blitt ilagt et overtredelsesgebyr for å ha unnlatt å føre vedlikehold med kraftledninger.

- Vi ønsker å presisere at energiloven ikke opererer med begrepet reservelinjer. De som har fått konsesjon har rett til å bygge og plikt til å holde anlegget i tilfredstillende stand. De må sette inn nødvendige ressurser til vedlikehold og modernisering av linjen for å sikre god leveringssikkerhet, sier Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Brukte gammel kraftledning

Da hovedkraftledningen (Falkelv-Botn) ved Hopfjell havarerte i uværet 25. januar i år, omkoblet kraftlaget til den gamle kraftledningen Vassmo-Skjelvareid. Den gamle kraftledningen tålte ikke belastningen, og folk i Steigen opplevde streng strømrasjonering i dagesvis før den opprinnelige kraftledningen ble reparert.

NVE har nå konstatert at flere feil på den gamle ledningen oppstod i løpet av januardagene, som brudd i både opphengsklemmer og i fasetråd. Ledningen måtte flere ganger kobles ut, repareres og feil måtte lokaliseres.

NSK har kommet med en rekke argumenter for å begrunne hvorfor det gikk som det gikk under strømbruddet i Salten i januar, og hvorfor de mener et overtredelsesgebyr ikke vil ha noen hensikt.

Avviste toppkontroller

Her er Nord-Salten Kraftlags argumenter overfor NVE:

  • NVE kan ikke sette samme strenge krav til vedlikehold av reservekraftledninger, som for en hovedforsyningsledning.
  • Normalt og godt tilsyn og vedlikehold av strømledninger inkluderer ikke toppbefaringer, blant annet for å undersøke opphengsklemmer. NSK mener slike befaringer overskrider det som kalles normalt, godt tilsyn.
  • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført årlig tilsyn med kraftledningen, uten å avdekke nevneverdige avvik fra forskriftene.
  • Kraftlaget plikter ikke å drive paralelle forsyningslinjer - verken til Steigen eller andre kommuner eller tettsteder.

Må til topps

I brevet hvor NVE begrunner hvorfor de ilegger kraftlaget 3 millioner kroner i overtredelsesgebyr, avviser direktoratet NSKs argumenter punkt for punkt:

  • Så lenge en eier av et kraftanlegg har konsesjon, plikter han å holde kraftanlegget i stand og utføre nødvendig modernisering. Også på andre kraftlinjer enn hovedkraftlinjen.
  • Regelmessige toppbefaringer er ikke ekstraordinært, men omfattes av det som er normalt og godt tilsyn.
  • Kraftlaget kan ikke henvise til at anlegget er kontrollert av DSB. DSBs tilsyn er basert på stikkprøver, og ikke er utført med utgangspunkt i Energiloven og de forskrifter som stadfester netteiers rettigheter og plikter.
  • Ledningens alder og status er ingen unnskyldning for ikke å holde den i driftssikker stand. Tvert i mot tilsier alderen at ledningen (Vassmo-Skjelvareid, red.anm) burde vært omfattet av betydelig og hyppig kontroll og vedlikehold.

Varsko

Det går klart fram av brevet til kraftlaget at milliongebyret også har til hensikt å virke allmennpreventivt. Aas antyder at vedtaket er et varsko til kraftselskap om å følge regelverket nøye.

- Det er et tydelig signal om at det ikke er akseptabelt for samfunnet at eier unnlater å vedlikeholde el-nettet. Samfunnet er avhengig av strøm, og de samfunnsmessige konsekvensene blir store ved slike hendelser, sier Aas.

Les NVEs vedtak om milliongebyr

Relevante saker

Må punge ut etter Steigen-strømbrudd

Trakk seg som følge av inkompetanse

Strømstansen: Ga blaffen i kontroller

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.