TRAFIKK OG ITS

Stavanger er landets smarteste innen transport - fikk Mobilitetsprisen 2019

Samferdselsministeren delte ut prisen: – Stavanger har vært modige og nytenkende.

Fra venstre juryleder og vegdirektør Bjørne Grimsrud, prismottager Jan Petter Hernes fra Stavanger kommune og samferdselsminister Jon Georg Dale.
Fra venstre juryleder og vegdirektør Bjørne Grimsrud, prismottager Jan Petter Hernes fra Stavanger kommune og samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Jarle Skoglund
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. aug. 2019 - 16:22

I forkant av prisutdelingen har juryen har kartlagt transportarbeidet i til sammen 44 norske byer, der bruk av ny teknologi, smarte transportløsninger og bærekraft har vært viktige kriterier som er blitt vurdert. Sammen med Stavanger var også Bodø, Sauda og Kongsberg finalister. Disse fikk også diplom og hederlig omtale.

– Stavanger har utvist modighet og nytenking. Gjennom samhandling og helhetlig arbeid med areal, transport og by- og tettstedsliv har byen løftet mobiliteten i en mer bærekraftig retning. De deler sine erfaringer og får andre med, sa samferdselsminister Jan Georg Dale da han mandag delte ut Mobilitetsprisen 2019.

Viktig med nye løsninger for varetransport

Juryens har vektlagt bruk av kostnadseffektiv digital teknologi for å forbedre mobilitet i byen, om man tar utgangspunkt i innbyggernes mobilitetsbehov, og involverer innbyggerne, samt om byene benytter samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

– Statens vegvesen skal tilrettelegge for fremtidens transportsystem. Inkludert i dette er å tilrettelegge for smart og bærekraftig mobilitet i byene. Spesielt viktig er det å finne nye og gode løsninger for varetransport i byene. Uten varetransporten fungerer ikke byene. Transportsektoren vil i årene framover preges stadig sterkere av digitalisering, elektrifisering og automatisering. Dette åpner muligheter for store samfunnsmessige gevinster, både innen effektivisering og trafikksikkerhet. Dette skal vi være med å gjøre mulig, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud. 

Kommunalråd i Stavanger, Jan Petter Hernes (Høyre). <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Kommunalråd i Stavanger, Jan Petter Hernes (Høyre). Foto:  Jarle Skoglund

Det var kommunalråd Jan Petter Hernes som mottok Mobilitetsprisen på vegne av Stavanger kommune. Han fortalte om en omfattende satsing i kommunen, blant annet for å forbedre sykkelmulighetene, samt å gjøre varetransport i bykjernen både mer miljøvennlig og fleksibel. Blant annet har Stavanger HjemJobbHjem-ordningen, der innbyggerne får kjøpt månedskort bestående av en såkalt mobilitetspakke som omfatter både tog, buss og bysykkel.

Mange tiltak

Her er Stavangers mobilitetssatsing punkt for punkt:

 • Eget smartby-kontor: Har egen smartby-sjef og til sammen seks ansatte. Tverrpolitisk forankret, og jobber på tvers i hele regionen.
 • IKT-støttet kollektivtransport: Sanntidsinformasjon både på app, nettside (kolumbus.no) og skjermer på de fleste store holdeplasser. Mindre skjermer på eksisterende bussholdeplasser, utforsker nye og større skjermer på større holdeplasser. Har også sanntidsinfo på skjermer ved utgangene på store arbeidsplasser.
 • Autonome minibusser: Var først i Norge med å starte forsøk med selvkjørende minibusser. Ønsker å teste ut selvkjørende minibusser som kan hente passasjerer på bestilling. HentMeg, kollektivreiser på bestilling.
 • Kombinert mobilitet: Kolumbus (tidligere «busselskap» nå «mobilitetsselskap») har etablert en felles plattform for ruteplanlegging og betaling av all kollektivtransport. Både tog og elektriske bysykler inngår i samme app.
 • Hjem Jobb Hjem: 631 arbeidsplasser har avtale om denne mobilitetsordningen/ kampanjen for redusert personbiltrafikk gjennom å tilrettelegge for at flere skal gå, sykle eller ta kollektivtransport til og fra jobb.
 • Delebiler: Har etablert kombinert parkeringsplass for delebiler og ladeplass for elbiler
 • Delesykler: Har elektriske bysykler, utvides til 300 i Stavanger løpet av året, 700 i hele regionen. Har en app for å låse opp og betale.
 • Varslingstjeneste: Har egen app med meldingstjeneste for Varsel av feil, inkludert manglende brøyting. Meldingene går rett til entreprenør.
 • Automatiske sykkeltellere: Kommunen har 14 sykkeltellere.
 • Cycle lock-system: Parkeringsbokser med plass til én sykkel, på tre forskjellige steder i byen. Til sammen 36 bokser kan bestilles og reserves på app.
 • Datadeling: Deler data åpent igjennom openkom.no. Åpne data-gruppen i Smarte byer-nettverket ledes av Stavanger.
 • Innbyggerinvolvering: Det jobbes mye med involvering – det siste året innen tjenestedesign sammen med innbyggere, igjennom intervjuer og dybdesamtaler, der innbyggerne velger og prioriterer prosjekter. Innbyggerlab etablert i områder i sentrum. I «Smartbytalenter» løser elever smartbyutfordringer som er viktige for dem. Ett annet eksempel på innbyggerinvolvering er «Mitt Stavanger» – hvor innbyggerne oppfordres til fysisk aktivitet, å utforske nabolaget og å sosialisere.
 • Smarte gatesluk:  Sensorovervåking av gatesluk er et tiltak som forenkler veivedlikeholdet.
 • Vil ha E39 som indre korridor: Firefelts motorvei fra Kristiansand til Stavanger
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.