E6 ROTERUD-STORHOVE

Statsforvalteren sier ja til ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat

Nye Veier får tillatelse til å bygge ny firefelts E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Men statsforvalteren forutsetter at vilkårene som settes for å gi dispensasjon innfris, slik at det er mulig å ta vare på viktige verneinteresser.

Etter kryssing av Lågens hovedløp passerer brua over Våløya før den går inn på Hovemoen. Nordre landkar er plassert slik at eksisterende landbruksvei/turvei kan legges under brua.
Etter kryssing av Lågens hovedløp passerer brua over Våløya før den går inn på Hovemoen. Nordre landkar er plassert slik at eksisterende landbruksvei/turvei kan legges under brua. Illustrasjon: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
27. apr. 2022 - 08:00

Tiltaket er en vesentlig samfunnsinteresse, som oppfyller Stortingets vedtak om veistandard for denne strekningen, er hovedforklaringen når Statsforvalteren i Innlandet har gitt tillatelse til å bygge ny E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat.

– En firefelts motorvei dimensjonert for hastighet på 110 km/t gjennom et naturreservat strider helt klart med vernevedtakets formål og vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket må derfor oppfylle kravet om å være en vesentlig samfunnsinteresse på lik linje med naturreservatet, og det må også være nødvendig å berøre naturreservatet, heter det i vedtaket.

– Vår konklusjon at det i denne saken er mulig å ivareta både naturverdiene innenfor det samlede nettverket av våtmarker som Lågendeltaet er en del av, og fremføring av ny E6 gjennom Lillehammer. Begge er å regne som nasjonale interesser av vesentlig samfunnsmessig betydning, uttaler Statsforvalteren.

Lav betongkassebru over Lågen og Våløya

Nye Veier søkte 10. desember i fjor Statsforvalteren i Innlandet om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6. 

Tillatelsen gjelder en lav betongkassebru over Lågen og Våløya for ny, firefelts E6 dimensjonert for hastighet 110 km/t. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
Tillatelsen gjelder en lav betongkassebru over Lågen og Våløya for ny, firefelts E6 dimensjonert for hastighet 110 km/t. Illustrasjon:  Nye Veier

Strekningen er en del av Reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove, og utgjør den midterste av tre parseller i Nye Veier sitt prosjekt for Moelv-Øyer.

Tillatelsen gjelder en lav betongkassebru over Lågen og Våløya for ny, firefelts E6 dimensjonert for hastighet på 110 km/t. Veikorridoren ble utredet og i hovedsak avklart gjennom Kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby. Brua er imidlertid av en annen type og følger en justert trase enn det som lå inne i kommunedelplan.

Naturvernforbundet reagerer

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen

– Det er svært uheldig at statsforvalteren gir dispensasjon for å bygge motorvei gjennom et naturreservat. Naturvernforbundet vil klage på vedtaket så fort som mulig, da det bygger på sviktende forutsetninger, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

 – Det er helt uholdbart at et vedtak fra forrige regjering om å bygge motorveien for 110 km/t skal trumfe alle andre hensyn her. Nye Veiers egne beregninger viser at veiprosjektet fra Moelv til Øyer vil påføre samfunnet et økonomisk tap på rundt seks milliarder kroner, hevder Naturvernforbundet.

3500 personer er sysselsatt på Femern-prosjektet akkurat nå. Her, i tunnelportalen på dansk side, jobber 250 av dem for å få alt klart til det første tunnelelementet skal senkes til havbunnen i fjerde kvartal i år.
Les også

Forenkler veien til Tyskland: Verdens lengste senketunnel har egen tunnelfabrikk

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.