BYGG

Statsbygg river Møllergata 11 – nå vurderer de flere eiendomskjøp i området

Statsbygg har kjøpt og skal rive Møllergata 11, planen er å åpne opp områdene rundt regjeringsbyggene.

Statsbygg har kjøpt eiendommen Møllergata 11, der møbelbutikken Krosby Møbler ligger i dag. Bygget skal rives, og det skal lages en vei for gående og syklende på tomten.
Statsbygg har kjøpt eiendommen Møllergata 11, der møbelbutikken Krosby Møbler ligger i dag. Bygget skal rives, og det skal lages en vei for gående og syklende på tomten. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis

Som en del av utviklingen av det nye regjeringskvartalet har Statsbygg kjøpt eiendommen Møllergata 11 i Oslo hvor Krosby Møbler holder til, kommer frem av en pressemelding

Les også

Lager en gatestump

– Det har vært planlagt lenge, siden reguleringsplanen som ble vedtatt i 2017, forteller Pål Weiby i Statsbygg til TU Bygg.

Han forteller at årsaken er at bystrukturen skal endres.

– Vi skal rive og åpne mer opp i området rundt regjeringsbyggene, sier han.

– Er det av sikkerhetsmessige grunner?

– Nei, det er ikke hovedårsaken. Vi lager en liten gatestump der gående og syklende kan bevege seg, svarer han.

Eiendommen Møllergata 11 ligger i dag mellom de planlagte B- og C-nybyggene i regjeringskvartalet. Illustrasjon: Statsbygg

Gaten skal gå mellom de planlagte B- og C-byggene. Se markering i prosjektskissen. 

Les også

Vurderer flere kjøp i Møllergata

Prisen vil han ikke ut med, men han forteller at den tidligere eieren, Krosby Møbler AS, var godt fornøyd.

– Vi går ikke ut med summen fordi vi vurderer å kjøpe flere bygg, både i Møllergata og området rundt, sier han.

– Skal flere bygg rives?

– Det er flere årsaker til at vi ønsker å kjøpe opp tomter rundt regjeringsbyggene, vi skal ikke bare rive, svarer han.

Overtakelse i oktober

Det nye regjeringskvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata med hovedvekt av ny bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata. Tre av de skadde bygningene fra terrorhendelsen skal rives eller er revet, skrives det i pressemeldingen.

Statsbygg overtar eiendommen fra Krosby Møbler AS senest 1. oktober i 2019. Partene kan avtale en tidligere overtagelse forutsatt at selger har inngått avtale om leie eller kjøp av nye lokaler for sin virksomhet. 

Selger Krosby Møbler AS ble fornøyd med salgssummen, ifølge Pål Weiby i Statsbygg. Foto: Statsbygg
Les også