Statsbygg samler all teknisk informasjon i skyen. Et steg nærmere full digitalisering

Danske Dalux har vunnet kontrakt med Statsbygg. Nå skal, i tillegg til eksisterende digitale data, papirtegninger skannes og all informasjon samles og gjøres tilgjengelig.

Statsbygg samler all teknisk informasjon i skyen. Et steg nærmere full digitalisering
Gol sambruksstasjon er det nærmeste Statsbygg hittil har kommet full digitalisering. Nå fortsetter digitaliseringen for fullt. Illustrasjon: Statsbygg

Den statlige byggherren holder seg til bransjesjargongen og sier selv at de nå har en digital grunnmur på plass. Byggefasen er i gang, og målet er full digitalisering, eller en digital tvilling.