BYGG

Statsbygg i flere tvistesaker om bygg

KJELLER: Dypkjelleren under scenen til den nye operaen. Veidekke og Statsbygg  tørnet sammen og kranglet om oppgjøret.
KJELLER: Dypkjelleren under scenen til den nye operaen. Veidekke og Statsbygg tørnet sammen og kranglet om oppgjøret.Bilde: Atle Abelsen

Dette er Statsbyggs tvistesaker

1. Motpart: Norstraal AS Prosjekt: Rommetveit skole Stord

Tvistetema: Motpart krever erstatning fordi de mener at de på feilaktig grunnlag ikke ble tildelt kontrakt i byggesak.

Statsbygg ble frikjent i lagmannsretten. Dommen er anket til Høyesterett.

2. Motpart: Trio entreprenør AS Prosjekt: Sentralarresten i Oslo

Tvistetema: Motpart krever erstatning fordi de mener at de på feilaktig grunnlag ikke ble tildelt kontrakt i byggesak. Statsbygg la til grunn at entreprenøren ikke kunne dokumentere tilstrekkelig erfaring med tidligere prosjekter av tilsvarende omfang og kompleksitet.

Saken står for tingretten. Kofa har funnet at Statsbyggs avvisning var rettmessig.

3. Motpart: YIT Building Systems AS Prosjekt: Høgskolen i Agder

Tvistetema: Statsbygg har krevd erstatning for utbedringskostnader som følge av at leveransen ikke oppfyller oppsatte støykrav.

Saken står for tingretten.

4. Motpart: Veidekke AS Prosjekt: Operaen

Tvistetema: Veidekke krevde 121 millioner kroner utover avtalt kontraktssum, bl.a. på grunn av «plunder og heft», endringer m.m.

Saken forlikt før hovedforhandling i tingretten, Statsbygg betalte Veidekke 64 millioner kroner.

5. Motpart: Sønnico installasjon AS Prosjekt: Nasjonalmuseet for kunst – arkitektur

Tvistetema: Elektroinstallatør har krevd dekning for merkostnader utover avtalt kontraktssum på grunn av forlenget byggetid.

Saken står for tingretten.

6. Motpart: Nilsens Utviklings Prosjekter AS Prosjekt: Tronka, Trondheim

Tvistetema: Motpart mente å ha krav på tilleggsbetaling for bl.a. arbeid utover det som var avtalt, merkostnader, m.m.

Saken ble forlikt ved rettsmegling for tingretten.

7. Motpart: IT Fornebu eiendom AS Prosjekt: Fornebu

Tvistetema: Gjaldt forståelse av kjøpekontrakt mellom staten og IT Fornebu Eiendom AS, inngått i 1999. Kravet gjaldt spørsmålet om omfanget av statens forpliktelser etter avtalen til å opparbeide hovedinfrastruktur på Fornebu.

Saken ble forlikt før hovedforhandling i tingretten.

8. Motpart: ISS Skaaret AS Prosjekt: Fornebu

Tvistetema: Krav om erstatning på grunn av avvisning fra anbudskonkurranse (positiv kontraktsinteresse).

Saken ble forlikt før hovedforhandling i lagmannsretten.

9. Motpart: Prosjekteringsgruppen, Lusparken arkitekter med flere. Prosjekt: Studentsenteret i Bergen

Tvistetema: Statsbygg krever erstatning for mangelfull prosjektering i tilbudsgrunnlaget (derunder sviktende mengdeberegninger) og forsinkete leveranser av arbeidstegninger.

Saken behandles av forliksrådet.

Statsbygg har ikke tapt en eneste sak så langt.

Fire er avgjort ved forlik, en er brakt helt til Høyesterett.

System

Først ved starten av 2007 begynte Statsbygg å føre lister og systematisere sine konflikter.

– Det er en oversikt ledelsen bør ha. Siden det er så nytt, kan vi ikke dokumentere noen endring, men vi tror nok at det blir en økning, sier informasjonsdirektør Hege Njaa Rygh.

Større kontrakter

– Kontraktene blir større og mer kompliserte, da blir det fort flere konflikter i næringen generelt, og det vil gjelde oss også.

Det er så langt ikke noe mønster i tvistesakene til Statsbygg.

I de ni sakene er det kun to der Statsbygg er saksøker.

Høyesterett

Firmaet Norstraal AS mener seg urettmessig avvist da selskapet ikke fikk kontrakt på å bygge Rommetveit Skole på Stord.

Etter å ha vunnet frem i Kofa, men tapt både i tingretten og lagmannsretten, har firmaet nå brakt saken helt til Høyesterett, som ennå ikke har avgjort om den tar saken.

Prinsipper

– Det er en prinsipielt viktig sak der punktene er pris, forholdet mellom delte entrepriser og totalentrepriser og framdrift, sier advokat Brynjulf Næss hos Kluge Advokatfirma.

Ifølge Næss hadde Statsbygg feilaktig lagt til grunn at det var store prisforskjeller i Norstraals disfavør.

Millionkrav

– Norstraal leverte et tilbud om totalentreprise, vi mener det gir en prisfordel for Statsbygg som da må bruke mindre ressurser på prosjektering og oppfølging. Spørsmålet retten må ta stilling til er hvor langt friheten til oppdragsgiver går når min klient faktisk var billigst, sier han.

Norstraal har fremmet et krav på 2,5 millioner kroner i erstatning.

Vesentlig feil?

– Høyesterett har tidligere slått fast at det kun skal gis erstatning når det er begått vesentlige feil. Vi mener at dette er vesentlige feil, så får vi se hva Høyesterett mener, sier Næss.

Han venter en avgjørelse om saken blir tatt i løpet av september eller oktober.

– Da kommer nok saken opp tidlig i 2009.

Les også:

Kompetent eller inkompetent

Trio Entreprenør i Drammen har saksøkt Statsbygg fordi selskapet ikke fikk en kontrakt for å bygge ny sentralarrest i Oslo til tross for at de leverte det rimeligste tilbudet.

I begrunnelsen fra Statsbygg heter det blant annet: «Gjennomgangen av referanseprosjektene, viser at deres firma ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriet til tekniske og faglige kvalifikasjoner. Ingen av de oppgitte referanseprosjektene er verken av tilsvarende kompleksitet eller størrelse, som bygging av ny sentralarrest» .

Kofa-klage

Daglig leder Kjell Magne Støland er oppgitt.

Han klaget avgjørelsen inn for Kofa, som avgjorde at Statsbygg hadde anledning til å avvise Trio i denne saken.

Nå har Støland trukket saken ett skritt videre, og den skal opp i Oslo tingrett.

Oppgitt

– Vi klaget til Kofa kort tid etter avslaget, men det gikk nærmere ett år uten at det skjedde noe. Da vi klaget over dette, kom plutselig avgjørelsen i løpet av tre dager. Hva slags saksbehandling er det, undrer en oppgitt Støland.

Støland sier han har valgt å gå til tingretten fordi han oppfatter denne saken som for komplisert for Kofa.

– Vi føler at Kofas avgjørelse er urimelig og tilfeldig. Vi manglet ikke kvalifikasjoner og kompetanse da vi meldte vår interesse, heller ikke da vi leverte tilbudet. Først da Veidekke fikk jobben, fikk vi høre at vi ikke var kompetente til å bygge sentralarresten, sier Støland.

Viktig

Advokat Ola Strømsmoen hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange mener at dette er en prinsipielt viktig sak.

- Retten må ta stilling til om Statsbygg har anledning til å stille spesielle krav til kompetanse og om Trio Entreprenør med sin kompetente stab ikke skulle kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte, sier advokat Strømsmoen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.