BYGG

Statsbygg forbereder nybyggene

FRA NORD: Sett fra nordsiden kommer det klart frem at de kommende bggene blir mye større enn de gamle eksisterende byggene på UMB. Nå ligger det an til ti nybygg.
FRA NORD: Sett fra nordsiden kommer det klart frem at de kommende bggene blir mye større enn de gamle eksisterende byggene på UMB. Nå ligger det an til ti nybygg. Bilde: Statsbygg
Joachim Seehusen
17. jan. 2011 - 07:10

– Fotavtrykket er nå klart, det er et utgangspunkt for antall bygg og hvor og hvordan de skal ligge. Det kan bli endringer, sier Per Roar Nordby, Statsbyggs prosjektleder for byggevirksomheten knyttet til flyttingen og fusjonen.

Les hovedsaken:

I gang i 2015

Nå ser det ut til at det blir behov for ti nye bygg når Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet skal flytte til Ås. Åpningen av det nye universitetet er planlagt til 2018, det betyr byggestart om fire år, i 2015.

Nordby forteller at i en så tidlig fase av prosjektet har det vært viktig å få avklart logistikk og smittevern.

Deler av det som skal bygges kan sammenlignes med å bygge sykehus – bortsett fra at dimensjonene er større. Der et sykehus må kunne håndtere et menneske skal det nye universitetet kunne håndtere en diger okse eller hest på mange hundre kilo.Smittefare

– Smitte er det aller viktigste å ha kontroll over. Både for å hindre spredning internt på universitetet og til samfunnet for øvrig. Logistikken er viktig for å kunne bringe inn syke dyr uten at friske dyr blir utsatt for smittefare.

Vurderingen av hvordan dyrekadavre skal håndteres er også viktig å få avklart tidlig. Til nå har det vært vanlig å kremere dem.

– Det krever vurdering av vindretninger, pipehøyder, luft ut/inn og hvor krematoriet skal ligge. Men i de senere årene er det bygget en del anlegg der kadavrene blir kokt i lut. Danske NNE Pharma, som er en del av prosjekteringsgruppen arbeider med det, sier Nordby. I dag blir kadavre fraktet til et destruksjonsanlegg i nærheten av Hamar.

UMB har også et antall friske dyr. Hvor disse skal plasseres, i forhold til hvor syke og smittefarlige dyr blir plassert, er også en del av tidligfasen. Biler som blir brukt til å frakte syke dyr må også gjennom en desinfisering før de får kjøre ut igjen.Skisseprosjekt

Et første skisseprosjekt skal overleveres Kunnskapsdepartementet for det nye universitetet sommeren 2011. Med utgangspunkt i fotavtrykket begynner arkitektene, rådgiverne og Statsbygg å se nøyere på romfordeling.

– Når skisseprosjektet er ferdig skal en arealramme være klar og alle rommene skal være plassert. I tillegg skal vi ha klart et første kostnadsestimat. Deretter starter forprosjekteringen som skal være klar vinteren 2012. Etter det går det til behandling i Stortinget for endelig beslutning og bevilgning av nødvendige midler til å bygge.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Men vi må få klarsignal fra Kunnskapsdepartementet før vi går videre fra skisseprosjekt til forprosjekt, sier Nordby.

Nordby sier at det allerede fremstår som temmelig klart at det er snakk om drøyt 60 000 kvadratmeter nybygg.Ni konkurrenter

Konkurransen om å være med tidligfase ble møtt med stor interesse. Ni deltakere meldte seg, alle samarbeid mellom flere bedrifter. Multiconsult og det danske arkitektselskapet Henning Larsen vant og har kontrakt frem til ferdig forprosjekt.

– Vi lyste ut en gruppekontrakt uten prekvalifisering. Det var en utfordring å stille de rette kravene slik at anbudskonkurransen ble begrenset til kvalifiserte tilbydere.

Statsbygg valgte tre kriterier for utvelgelsen. Det var oppgaveforståelse, kvalitet og pris.

– Det hele ble en god og reell konkurranse, ganske tidlig viste det seg at fire tilbydere skilte seg ut. Vi fikk en solid vinner, sier Nordby.

Veterinærhøgskolen på tegnebrettet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.