Statsbygg-direktør: Byggebransjen trenger felles digital plattform

Anett Andreassen i Statsbygg tror maskinlæring vil spille en stor rolle framover.

Statsbygg-direktør: Byggebransjen trenger felles digital plattform
Anett Andreassen, direktør for Digibygg, Statsbyggs seksjon for digitalisering og utvikling. Foto: Eirik Urke

Anett Andreassen er direktør for Statsbygg-prosjektet Digibygg, som skal være selskapets digitale spydspiss og forsøkskanin. Ved å gi prosjektledere rom til å teste ut digitale løsninger i praksis, ønsker Statsbygg å spare tid og penger både i planleggingsfasen og på byggeplass.