STATSBUDSJETTET 2024

Statsbudsjettet: Kutter 400 millioner til vedlikehold av riksveiene

Mens vedlikeholdskostnadene til riksveier forelås kuttet med 400 millioner kroner, økes driftsbudsjettet med 700 millioner kroner.

Asfalt utgjør en stor del av vedlikeholdsmidlene til riksveier.
Asfalt utgjør en stor del av vedlikeholdsmidlene til riksveier. Foto: Statens vegvesen
6. okt. 2023 - 10:19

Til vedlikehold av riksveinettet legges det i Regjeringens budsjettforslag opp til å bruke om lag 400 mill. kr mindre enn i saldert budsjett 2023.  Dette omfatter tiltak for å gjenopprette og opprettholde standarden på veidekker, grøfter, bruer, tunneler, støyskjermer, holdeplasser og alle tekniske anlegg i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Det anslås at vedlikeholdsetterslepet innenfor formålet på posten isolert sett øker med om lag 1 200 mill. kr.

Driftskontraktene fortsetter å øke kraftig

Totalt foreslås det bevilget 9 720,7 mill. kroner til drift og vedlikehold, som fordeles med 6 600 mill. kr til drift og 3 100 mill. kr til vedlikehold.

Det innebærer at det skal brukes 700 mill. kr mer til drift av riksveinettet enn i saldert budsjett 2023. Både byggherrekostnader og kostnader til driftskontraktene har økt, og de fem nye driftskontraktene som Statens vegvesen inngikk i 2023 hadde en kostnadsvekst på 39 pst. sammenliknet med kontraktene de avløste.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.