STATSBUDSJETTET 2023

Statsbudsjettet: Bråstopp for nye riksveiinvesteringer

Budsjettforslaget betyr at de fire veiprosjektene som Vegvesenet har prioritert høyest for byggestart i 2023 alle er blitt satt på vent.

Regjeringen ønsker ikke å bevilge oppstart for nytt tunnelløp på Oslofjordforbindelsen.
Regjeringen ønsker ikke å bevilge oppstart for nytt tunnelløp på Oslofjordforbindelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
6. okt. 2022 - 10:00

E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), E134 Røldal-Seljestad (Vestland), E6 Megården-Mørsvikbotn (Nordland) og E16 Hylland-Slæen (Vestland) er ikke med i forslaget til neste års statsbudsjett, selv om Vegvesenet selv har prioritert disse som de mest aktuelle utbyggingene å starte opp i 2023.

Men etaten arbeider videre i 2023 med 32 prosjekter som allerede er under bygging.
Vegvesenet får i budsjettforslaget muligheten til å forbedre standarden på flere
utbedringsstrekninger, sier Statens vegvesen i en pressemelding.

E69 Skarvbergtunnelen i Troms og Finnmark ferdigstilles, og det er i tillegg rom for flere nye mindre skredtiltak.

– Det arbeides videre med OPS-prosjektene riksvei 555 Sotrasambandet og E10/riksvei 88 Hålogalandsveien med planlagt byggestart i 2023, sier vegdirektøren.

Vedlikeholdsetterslepet vil øke

Budsjettforslaget legger opp til en bevilgning på 9,4 milliarder til drift og vedlikehold, en økning på 780 millioner.

Økningen er et resultat av ekstraordinært høye priser og at kostnadene til veidriften har økt etter at driften av fylkesveier og riksveier ble splittet opp i forbindelse med regionreformen i 2020.

– Forslaget gir også en styrket satsing på å ta vare på veinettet vi har. Vi kommer til å gjøre
nødvendige utbedringer i veinettet i 2023, blant annet utbedring av bruer, veier og oppgradering av tunneler, sier Hovland.

Omfanget av vedlikeholdet vil være avhengig av hvor store prisøkningene blir og hvor krevende årets vinter blir.

– Men vi vil ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Men mer automatisert innsamling og analyse av tilstandsdata vil setter oss i enda bedre stand til å prioritere ressursene der de trengs aller mest, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vedlikehold og rassikring må prioriteres i Nasjonal transportplan, mener NAF.
Les også

Fylkesveiene: Forfall og rassikring vil koste 166 milliarder

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.