Statsbudsjettet: 38 milliarder til bygging og drift av veiene

Regjeringa foreslår å bruke 38 milliarder kroner til veiformål i 2020. 32,4 milliarder kroner skal gå til Statens vegvesen og 5,6 milliarder kroner til Nye Veier AS.

Samferdselesminister Jon Georg Dale
Samferdselesminister Jon Georg Dale
7. okt. 2019 - 10:20

Det er hovedtallene på veisiden i forslaget til statsbudsjett som Regjeringen presenterer i dag.

I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompenger slik det ble lagt opp til i bompengeavtalen regjeringspartiene klarte å bli enige om tidligere i høst. 5 milliarder kroner skal brukes til kollektivtransport, sykkel og gange i de største byområdene, mens 550 millioner kroner til bedring av kollektivtransporten utenfor de største byområdene.

Nye riksveier for  30,3 milliarder

Statens vegvesen får tilsammen 32,5 milliarder til disposisjon, som er en økning på 2,9 prosent fra inneværende års budsjett.

Av dette skal 14,4 mrd. kr brukes investeringer på nye veianlegg, mens Nye Veier får tilført 5,6 milliarder kroner til å bygge vei for, som er en økning på 3,2 prosent. Tilsammen skal det bygges nye riksveier for  30,3 milliarder.

- Vi har øke bevilgningene til vei med over 80 prosent siden vi kom i regjering. Denne regjeringa tar infrastruktur på alvor, og veiene våre er essensielle for at folk og bedrifter skal leve i både bygd og by. Statens vegvesen har vært viktig for norsk vegutbygging og skal fortsatt være det i årene som kommer. Nye Veier har fått en annen samfunnsrolle og kan bygge ut lange strekninger, og dermed få ned kostnadene og utbyggingstiden. Sammen sørger vi for stadig tryggere veier i Norge, sier samferdselsminister Jon Georg Dale ved fremleggelsen av budsjettet.

Vedlikeholdsmidlene går mest til tunneler

Regjeringen satt av om lag 4,7 milliarder kroner til vedlikehold og fornying av riksveier. Av dette går 2,5 milliarder kroner av bevilgningen til den omfattende rehabiliteringen av tunneler, som nå har pågått noen år.

Ifølge Samferdselsdepartementet betyr forslaget til til bevilgning at vedlikeholdsetterslepet blir redusert med om lag 700 millioner kroner i 2020.

Regjeringen setter av om lag 3 900 mill. kr til driften av riksveiene, et budsjett som i hovedsak går rett til entreprenører gjennom deres driftskontrakter. med Statens vegvesen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.