SAMFUNN

Statsbudsjett: - Uklar profil

5. okt. 2000 - 06:04

– Hovedinntrykket er et budsjettforslag der fordeling av goder på kort sikt er viktigere enn å skape fundamentet for fremtidens velstand, sier president Einar E. Madsen i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Han mener hovedprofilen er uklar.

– Et eksempel på dette er at Regjeringen vil innføre skattefradrag for FoU-kostnader, samtidig som bevilgningene reduseres til brukerstyrte programmer innen næringsrettet forskning. Dette er inkonsekvent, og gjør det umulig å nå målet om å komme opp på OECD-gjennomsnitt i forskningsinnsats, sier Einar E. Madsen.

NIF-presidenten er misfornøyd med at økningen til forskningsmidler bare er på halvparten av hva det legges opp til i forskningsmeldingen.

– Norge må tilrettelegge for norske og internasjonale investeringer gjennom stabile, gode og konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet, samtidig som vi satser systematisk på de områdene der norsk næringsliv kan være verdensledende. På denne bakgrunn er NIF skuffet over at det innføres skatt på aksjeutbytte, noe som vil gjøre Norge mindre attraktivt som investeringsland, sier Madsen.

NIF er også kritisk til at taket innenfor delingsmodellen senkes, noe som blant annet vil ramme vekstbedrifter med stort potensial.

– Det er positivt at Hervik-utvalgets innstilling er fulgt opp gjennom skattefritak for FoU-investeringer. NIF hadde imidlertid ønsket en sterkere dreining mot innovasjonstiltak i tillegg til tradisjonell FoU på dette området, sier Madsen.

Han er også skuffet over at budsjettforslaget legger opp til en betydelig økning av skatte- og avgiftsnivået. – Dette vil ikke bidra til den verdiskapning og de nyetableringer vi trenger i norsk næringsliv, sier han.

NIF registrerer også med uro at man ikke har funnet plass i budsjettforslaget til å fullføre realfagbyggprosjektet ved NTNU. – Dette er problematisk på grunn av den sterkt økende søkningen til IKT-studiene, sier Madsen.

Han er også misfornøyd med den såkalte konjunkturavgiften, som vil svekke norske bedrifters konkurransekraft.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.