SAMFUNN

Statsbudsjett: Nye oppdrettskonsesjoner

4. okt. 2000 - 14:28

– Etter regjeringens syn bør en del av den fremtidige produksjonsøkningen i havbruket skje ved at det tildeles nye tillatelser til å drive oppdrett av laks og ørret, mens resten av veksten tas ut gjennom økte fôrkvoter, sier fiskeriminister Otto Gregussen i en pressemelding.

Regjeringen tar sikte på jevnlig utlysing av nye konsesjoner i årene fremover for å sikre nyetablering og utvikling i våre kystområder og bidra til å utløse verdiskapingspotensialet i havbruksnæringen.

Ved tildeling vil Fiskeridepartementet legge vekt på å få fram gode prosjekter som kan videreutvikle havbruksnæringen og som vil komme den enkelte region mest mulig til gode. For å sikre at samfunnet får en rimelig del av verdien av de nye konsesjonene, mener regjeringen at det skal betales vederlag for konsesjonen. Dette foreslås gjennomført ved en auksjonsordning.

– Det ville være uheldig om man skulle komme i en situasjon der konsesjonsrettigheter utdelt gratis til enkeltpersoner eller selskap skal kunne omsettes med stor fortjeneste på et senere tidspunkt, heter det i budsjettframlegget fra regjeringen.

Otto Gregussen understreker at kystområdene og produksjonslokaliteter for havbruksvirksomhet i utgangspunktet er det norske folks felleseie.

– Ved utlysing av nye konsesjoner er spørsmålet derfor hvem som skal få verdien av konsesjonen, samfunnet som helhet eller et begrenset antall selskaper. Det er derfor naturlig at det betales et vederlag til fellesskapet for å få anledning til å utnytte verdigrunnlaget og drive oppdrett, sier fiskeriministeren.

En auksjonsordning vil sikre at det betales en riktig pris for konsesjonene.

- Prisen vil nødvendigvis gjenspeile forventet inntjening sett i forhold til den risiko som helt klart er til stede i en virksomhet som denne, framholder ministeren.

Det har alltid vært kostnader knyttet til å etablere seg i havbruksnæringen. I løpet av de senere årene har næringen gjennomgått betydelig omstrukturering gjennom fusjoner og ved at selskaper og konsesjoner har blitt omsatt for til dels betydelige summer. De som har etablert seg og vokst i de senere år har således måttet betale for å få komme inn i næringa, og næringa har de senere år hatt god inntjening.

De som vil få nye konsesjoner i denne runden kommer til «dekket bord». Mye av den usikkerheten som tidligere var knyttet til driftskonsepter og markedsmuligheter er nå ryddet av veien, samtidig som produksjonsveksten kontrolleres av myndighetene og gir stabilitet og forutsigbarhet for næringsutøverne. Dette er bakgrunnen for at regjeringen mener at tiden nå er inne til at de som skal få nye konsesjoner må betale et vederlag til samfunnet.

Hensikten er at den samfunnsmessige effekten av oppdrettsvirksomheten skal bli best mulig. – Jeg vil i løpet av høsten diskutere vilkårene for nytildelinger på flere samrådsmøter langs kysten, sier Otto Gregussen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.