Statsbudsjett: Ny sivilingeniørutdanning i Gjøvik

Studiet er en toårig påbygging. Høgskolen vil ta opp 30 studenter fra høsten 2001. Det faglige ansvaret er lagt til Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legger til grunn av studiet skal finansieres ved intern omdisponering av fra utdanninger der Høgskolen i Gjøvik over lengre tid har registrert søkersvikt og ledig kapasitet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå