SAMFUNN

Statsbudsjett: Mer til marin verdiskaping

4. okt. 2000 - 11:29

Regjeringen foreslår en nominell økning på nær 150 millioner kroner i Fiskeridepartementets budsjett – eller 7,5 prosent.

Næringsutvikling står sentralt i arbeidet for økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. Fiskeridepartementet har derfor gått sammen med Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet om en felles satsing på 90 millionar kroner til et nyskapingsprogram for kommersiell utnytting av marine ressursar.

Nyskapingsprogrammet skal forvaltes av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) i samarbeid med departementene.

– Gjennom statsbudsjettet for 2001 ønsker regjeringen å synliggjøre en stor satsing på næringsutvikling basert på marine ressurser, kommenterer fiskeriminister Otto Gregussen.

– Fiskeridepartementet vil blant annet prioritere arbeidet med oppdrett av nye marine arter. Satsingen på kveite, skjell og steinbit i regi av NUMARIO-programmet skal videreføres, og videre utvikling av torskeoppdrett som kommersiell næring skal prioriteres. Det samme gjelder prosjekt i overgangen mellom oppdrett og havbeite, sier Gregussen i en pressemelding.

Regjeringen legger vekt på at målrettet satsing innen forskning og utvikling er en nødvendig forutsetning for økt verdiskaping. Hovedsatsinger på dette området er:

– Norges forskningsråd skal styrkes med 20 millioner kroner til blant annet forskning innen teknologi- og prosessutvikling i sjømatindustrien. Det vil igjen innebære at forskningsinstitusjoner som Sintef og Norconserv for tilskudd over Fiskeridepartementes budsjett for aller første gang.

– Havforskingsinstituttet foreslås en økning på 15 millioner kroner til å styrke havbruksforskningen, blant annet ved å styrke forskningsstasjonene innen havbruk.

– Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt skal få 6,5 millioner kroner mer til arbeidet med trygg mat, gjennom styrket overvåkning og dokumentasjon av kvaliteten på norsk sjømat.

– Fiskeriforskning gis en økning på 1,75 millioner kroner som skal styrke havbruksforskning og bioteknologi, herunder utnyttelse av biprodukter.

Regjeringen foreslår å spare inn ved blant annet å utsette byggingen av nytt havforskingsfartøy for Havforskingsinstituttet og Universitetet i Bergen. Bakgrunnen er ifølge budsjettframlegget at kostnadene til et nytt, felles fartøy blir vesentlig høyere enn først medregnet.

For å dekke økte kostnader til veterinær grensekontroll og økt prøvetaking i forbindelse med EØS-overvåkningsprogrammet for medisinrester og uønskede stoffer i akvakulturprodukter, skal Fiskeridirektoratets driftsbudsjett økes med 10 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.