SAMFUNN

Statsbudsjett: Forskningsbløff fra regjeringen

Regjeringen Stoltenberg vil øke forskningsinnsatsen med 500 millioner kroner til 10,4 milliarder kroner for alle departementene til sammen. Det er en økning på fem prosent.

I finanstalen til Stortinget gjentok i dag finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at målet er å få norsk forskningsinnsats opp på gjennomsnittlig OECD-nivå i løpet av en femårs periode. Det krever en vekst på minst 1,9 millarder kroner hvert år.

I år foreslår regjeringen en fjerdedel av dette. Regjeringen legger en prisvekst på 2,75 prosent til grunn. Realveksten til forskning blir derfor ikke stor.

Forskningsfondet skal økes med tre milliarder kroner, til rundt syv milliarder kroner. Avkastningen er beregnet til 203,5 mill. kroner for 2001, en økning på 113,5 millioner kroner fra inneværende år.

Regjeringen vil bevilge 25 millioner kroner til nytt vitenskapelig utstyr. Det skal opprettes 100 nye stipendiatstillinger som skal føre frem til doktorgrader, 40 nye post-doc stillinger og 20 nye professorater. De to siste kategoriene er øremerket kvinner.

Les mer om: