SAMFUNN

Statsbudsjett: Dyr plattformfjerning

Utrangerte olje- og gassinstallasjoner skal fjernes i større takt i åra framover.

I år har staten fått utgifter på ca. 20 millioner kroner, men tror at utgiftene vil øke med 50 millioner kroner neste år. Totalt regner altså regjeringen med å bruke 70 millioner kroner neste år.

Summen skal kun dekke statens andel av plattformfjerning som den er forpliktet til ved sine eierandeler på sokkelen gjennom SDØE (statens direkte økonomiske engasjement). Statoils utgifter er ikke innberegnet her.

Les mer om: