Statoils eneste vindkraftverk har fått konsesjon

Konsesjon til Lutelandet i Fjaler.

Statoils eneste vindkraftverk har fått konsesjon
KONSESJON: Statoil kan få sitt eneste landbaserte vindkraftverk på Lutelandet i Sogn og Fjordane. Bilde: Lutelandet Offshore

Avtalen

  • StatoilHydro og de andre Gjøa-eierne skal betale 40 millioner for dypvannskai og seks millioner for vei på Lutelandet i Sogn og Fjordane.
  • Dersom det blir vindmøllepark på Lutelandet, skal selskapet betale 50 millioner for nye kraftlinje mellom Hålandsfossen og Lutelandet.
  • Dersom vindmølleparken bygges, skal StatoilHydro også betale 25 millioner for en ny transformatorstasjon på stedet
  • I tillegg sier selskapet seg villig til å ta inntil 50 prosent eierskap i den planlagte vindmølleparken til 700 millioner kroner, Lutelandet Energipark.
  • Selskapet vil også styrke oljebasen i Florø, som skal bli en sentral havn for forsyning av rør til norsk sokkel.
  • StatoilHydro investerer 10 millioner gjennom StatoilHydros Industrial Development Fubd i ny energi, innovasjon og teknologiutvikling for bedrifter og miljø i Sogn og Fjordane.

– Det er veldig gledelig at konsesjonssøknaden har gått gjennom og at den prosessen er avklart, sier Morten Eek, mediekontakt for fornybar energi i Statoil.

Olje og energidepartementet  (OED) ga i dag Lutelandet Energipark AS endelig konsesjon for bygging av et vindkraftverk på Lutelandet i Fjaler kommune.

Hagas kampsak

Statoil har solgt seg ut av all vindkraftprosjekter på land i Norge, men beholdt eierskapet i Lutelandet Energipark AS. 

Dette eierskapet er et resultat av en avtale inngått med Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2008.

Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga var en sterk pådriver for at Statoil og de andre Gjøa-partneren skulle hente strøm fra Lutelandet og ikke fra Mongstad. At det verken finnes kraftlinjer eller annen infrastruktur der var ikke et hinder, mente hun.

Les også: Hestehandelen med StatoilHydro

Millionavtale

For å slippe det, inngikk Statoil i 2008 en millionavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det har så langt sikret den øde øya infrastruktur i form av en dypvannskai og vei.

Nå er konsesjonen på plass.

– Vindkraftutbyggingen i Norge skyter nå fart, og Lutelandet vindkraftverk blir et viktig bidrag i satsingen på fornybar energi. Vindkraftverket kan produsere strøm tilsvarende det årlige forbruket til om lag 6000 husstander, og bidrar til økt forsyningssikkerhet, sier statssekretær i OED Ane Hansdatter Kismul i en pressemelding.

–Tilfreds

Konsesjonen innebærer at det kan bygges et vindkraftanlegg på inntil 45 MW, med utgangspunkt i 15 stk 3 MW vindturbiner.

I tillegg er det gitt konsesjon for bygging av inntil tre testturbiner med samlet installert effekt på inntil 10 MW.

– Vi er sjølvsagt tilfreds med at konsesjonssaken for vindkraftverket endelig er avklart, sier Stig Svalheim, styreleder i Lutelandet Energipark.

Les også:

Intern strid i Statoil om vindkraft

– Statoil bør bruke ressursene der avkastningen er størst  

– En gledens dag

Departementet vektlegger Statoils investeringer i infrastruktur på den øde øya i sin pressemelding:

«Departementet har i sin avgjørelse blant annet lagt vekt på nærheten til dette industriområdet, og de fordelene det innebærer å ha en dypvannskai i nærheten av stedet hvor vindturbinene skal utplasseres.»

Og Åslaugs Hagas partikollega Liv Signe Navarsete gleder seg:

– Dette er en gledens dag for alle som er opptatt av å ta naturen i bruk for å skape nye løsninger og verdiskapning. Lutelandet vindkraftverk og det tilgrensede industriområdet vil bli et vesentlig bidrag til næringsutviklingen og verdiskapingen i regionen, sier kommunal- og regionalministeren i pressemeldingen.

Mangler nett

Fortsatt venter styreleder i Lutelandet Energipark på at konsesjon for den nye kraftlinjen mellom Hålandsfossen og Lutelandet skal avklares. Den er nødvendig for å få vindkraften ut fra Lutelandet. Denne linjen skal koble seg til den planlagte kraftlinjen Aurskog-Fardal.

Statoil har forpliktet seg ifølge den inngåtte avtalen i 2008, til å betale 50 millioner for den nye kraftlinjen mellom Hålandsfossen og Lutelandet og i tillegg 25 millioner for en ny transformatorstasjon på stedet.

– Vi må være realistiske. Det er ennå et stykke frem før vindparken kommer i drift, sier Stig Svalheim. Han understreker at også lønnsomheten er en utfordring for vindkraftverket, som han anslår vil koste om lag en halv milliard kroner.

– Den lave kraftprisen er en utfordring.

Lutelandet Energipark AS er eid av Vestavind Kraft AS ( 50 prosent) og Wind Power AS ( 50 prosent), som er et heleid datterselskap av Statoil AS.

Les også:

Statoil og Statkraft kjøper havvindprosjekt

– Havvindkostnadene må ned

– For opptatt av den beste vinden

Svensk vindkraft er fortsatt mest lønnsom

– Frykten for kraftoverskudd er absurd  

Les mer om: