OLJE OG GASS

StatoilHydros skjulte suksess

Anders J. Steensen
13. mai 2009 - 07:09
Vis mer

STAVANGER: Klokken 08.30 hver morgen avholdes et møte i StatoilHydros Subsurface Support Centre (SSC), støttesenteret for all aktivitet i bakken knyttet til boring og brønnaktiviteter.

Her diskuteres utfordringer som de operative enhetene har hvis de krever mer spisskompetanse enn hva driftsorganisasjonene selv innehar.

Med sin tverrfaglige kompetanse støtter senteret driftsenhetene i planleggingsfasen av bore- og brønnaktiviteter, med spesiell vekt på erfaringsoverføring mellom enhetene.

– Vår primære oppgave er å bidra med kompetanse i planlegging av aktivitetene slik at vi reduserer problemer i gjennomføringen av bore- og brønnarbeidet. Det gjelder særlig de aktivitetene som krever andre prosedyrer enn våre standarder inneholder, forteller leder av senteret, Sølvi Løwén.Sikre forbedringer

Senteret, som inngår som en del av StatoilHydros satsing på integrerte operasjoner, ble opprettet i 2007.

Antallet henvendelser øker jevnt og trutt og kom i 2008 opp i 561 loggførte forespørsler om assistanse.

– Vårt mål er å bistå med støtte for å øke sikkerheten, invareta brønnintegritet og dermed mer effektive bore- og brønnoperasjoner, forteller Løwén.

Et viktig element er å gi råd som bidrar til at boreoperasjonene går raskere og uten uønskede hendelser.

– Boreoperasjoner er svært kostbare og en liten feil kan medføre enorme kostnader. To dager spart betyr millioner av kroner i innsparinger og dermed økt lønnsomhet for partnerne i lisensen, sier hun.To samhandlingsrom

Et viktig element er to store samhandlingsrom som kan knyttes opp mot alle driftsenhetene til StatoilHydro.

– Vi knytter oss ikke opp direkte mot den operative enheten ute i havet, men mot feltets driftsorganisasjon på land. Vi bidrar med råd til de organisasjonene som sitter med ansvaret og som sitter i linjen hos driftsenheten. Derfor er det også slik at driftsenhetene henvender seg til oss for å få bistand til å løse spesifikke problemer, forklarer Børge E. Nygård, leder for boreplanlegging.Flerfaglighet

Totalt er 14 personer ansatt ved støttesenteret for bore- og brønnaktiviteter.

Dette er spesialister innen flere fagfelt, bergmekanikk, borevæsker, sementering, brønnintegritet, avanserte boremeotoder, undervannsutrustning, brønnintervensjoner og brønnkomplettering.

Sammen danner de et flerfaglig støtteapparat som er viktig for å ta vare på erfaringer og kompetanse.

– Det som er viktig er at vi innehar kunnskap om forholdene på alle de felt hvor vi har operatøransvar og har gjennomført bore- og brønnoperasjoner. Sammen med vår tverrfaglige kompetanse kan vi bidra til å løse de fleste utfordringer allerede på planstadiet. Dette har de fleste operative enhetene blitt oppmerksomme på og bruker oss jevnlig, forteller Nygård.Under en hatt

Organisatorisk tilhører SSC inn under teknologi og ny energiområdet (TNE) i StatoilHydro. De operative enhetene ligger inn under undersøkelse og produksjon i Norge (UPN).

Arbeidsområdet for SSC er hele verden.

– Vi har nylig hatt en rekke møter med Houston i forbindelse med planlegging av brønner i Mexicogolfen, forteller Løwén.

Selv om virksomhetsområdet er knyttet opp mot UPN, mens Houston hører inn under internasjonal virksomhet, så er alle bore- og brønnaktiviteter samlet inn under felles ledelse og organisering under UPN.

– Dette sikrer at vi får samlet kompetansen og kan dele erfaringene fra de forskjellige feltene. Da SSC ble etablert var vi i forkant av den øvrige organiseringen av StatoilHydros virksomhet, sier Løwén.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.