OLJE OG GASS

StatoilHydro: Fete tillegg for å flytte

Anders J. Steensen
19. mars 2007 - 19:11

Ingen skal behøve å slutte i det nye StatoilHydro.

Alle ansatte tilbys jobb i det nye selskapet basert på den kompetanse og erfaring de besitter. Men de nye jobbene er ikke nødvendigvis på samme sted. Flere må flytte, noen fra Stavanger til Oslo, flere den motsatte veien. Likeledes blir det en del som må flytte til Bergen. Noen må pendle, og det får de lønn for.

En kultur

– Vi ønsker å bygge et integrert StatoilHydro med en og samme bedriftskultur. Derfor vil avdelinger og funksjoner bestå av folk fra både Hydro og Statoil. Vi ønsker oss ikke et Statoil-kontor og et Hydro-kontor. Vi skal være ett selskap, sier konsernsjef Helge Lund.

Likevel er det ikke tvil om at Statoil inntar de fleste toppjobbene. Statoil besetter 52 av totalt 71 lederposisjoner under konsernsjefnivået.Riktig forhold mellom Hydro og Statoil

Sammen med de 11 fagforeningene i selskapene har ledelsen i det nye selskapet skommer frem til romslige flytteordninger for de som ønsker å bevege på seg.

– Alle skal få anledning til å søke på de stillingene som de har lyst på. Så skal vi se om vi kan tilfredsstille alles ønsker, sier Lund.

Han legger til at det som hittil er gjort er å bemanne lederposisjonene i den nye organisasjonen.

– Det har vært en utfordring å velge de rette lederne blant så mange dyktige medarbeidere, sier Lund.

– Det har blitt en god blanding basert på det styrkeforholdet som var i mellom selskapene. Jeg legger til at den nye organisasjonen har blitt godt mottat blant de ansatte, sier han.1,25 millioner

StatoilHydro vil gi generøse tilskudd til de som velger å flytte. Det innebærer bant annet et lønnstillegg i tre år på 20 prosent, oppad begrenset til 250 000 kroner i året.

Selskapet stiller fri bolig til disposisjon i inntil ett år etter flyttetidspunktet. De ansatte kan få boliglån på inntil 100 prosent av kjøpesummen, maksimalt tre millioner kroner med rente og avdragsfrihet i fem år. Alle kostnader fobundet med flytting vil bli dekket. Og i tillegg gis et etableringstilskudd på 300 000 kroner for familier som flytter.

Pendlere blir ikke fullt så gunstig stilt, men de får et lønnstillegg på 5 prosent i tre år, deretter kostnadsdekning som innebærer dekning av fri bolig og reiseutgifter, en ukentlig hjemreise, og et etableringstilskudd på 50 000 kroner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Vi ønsker med dette å stimulere til at folk søker interessante stillinger som er i overensstemmelse med de mål de selv har satt seg, sier Lund.

For en mellomleder med 700 000 kroner i årslønn, som ønsker å flytte med familien og kjøper ny bolig til tre millioner kroner, utgjør stønaden fra StatoilHydro 1,250 millioner kroner.Ta vare på Hydro-kompetanse

Et ledd i det nye selskapet er å ta vare på kompetansen. Det er gjort blant annet ved å opprettholde en relativt sterk organisasjon i Oslo. Både Statoil og Hydro har sine prosjektorganisasjoner her, pluss at for å beholde store deler av den kompetansen som Hydro har i Oslo-området var det nødvendig at internasjonal virksomhet skulle styres fra denne delen av landet.

Samtidig blir en stor del av funksjonene knyttet til drift og personal etc. flyttet til Stavanger. Netto kommer Stavanger ut med et større antall medarbeidere enn i dag.Tilbud om tidligpensjon for alle 58'ere

Hilde Aasheim understreker at selskapet på sikt også vi ta ut synergieffekter.

– Rent hypotetisk dreier det seg om ca 2500 årsverk som må bort, sier hun. Dette vil gjennomføres med redustert innleie av konsulenter, selskapet vil ta vekstinitiativer som skaper flere arbeidsplasser, noen vil få tilbud om videropplæring, mens alle over 58 år vil få tilbud om tidligpensjonering. – Dette siste tilbudet gjelder ut året, sier Aasheim.Bruker tidligere erfaringer

Lund tror ikke det vil by på store problemer å slå sammen de to kulturene.

– Jeg vil bruke den erfaringen jeg har fra sammenslutningen mellom Kværner og Aker. Da vi kom til bunns var det ikke store forskjellen mellom de to selskapene og det gikk greit å få folk til å arbeide sammen. Jeg tror vi vil oppleve noe av det samme her, men da ved at vi er et nytt selskap med en felles kultur, sier han.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.