OLJE OG GASS

Statoil vil bruke Hywind til å levere strøm til Kvitebjørn og Valemon

Har søkt om å få flytte vindturbinen.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
26. nov. 2015 - 15:17

Statoil vedtok nylig å bygge verdens første flytende vindpark utenfor Skottland.

Det er en videreføring av Hywind-teknologien som selskapet har testet utenfor Karmøy siden 2009.

Testmølla er imidlertid ikke klar for skraphaugen riktig ennå.

Strøm til Valemon

Statoil har nemlig søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få flytte den flytende vindturbinen til Valemon-plattformen, om lag 120 kilometer vest for innløpet til Sognefjorden.

Plattformen får i dag strømmen sin gjennom en sjøkabel fra Kvitebjørn-plattformen, ti kilometer unna.

Hywind-mølla skal etter planen ankres opp to kilometer vest for Valemon. Strømmen derfra skal gjøre det mulig for Statoil å stenge ned en av de to gassturbinene som i dag produserer kraft til plattformene.

Dette vil ifølge Statoils søknad kunne redusere CO2-utslippene på Kvitebjørn og Valemon med ca. 11.000 tonn per år.

Hywind-turbinen har hatt god produksjon. Det beste året var 2011, da den produserte hele 10,1 GWh, og altså fikk en kapasitetsfaktor på hele 50 prosent.

Kvitebjørn og Valemon ligger kun 10 kilometer fra hverandre, drøye 100 kilometer vest for innløpet til Sognefjorden.
Kvitebjørn og Valemon ligger kun 10 kilometer fra hverandre, drøye 100 kilometer vest for innløpet til Sognefjorden.

– Verdifull kunnskap

Statoil skriver i søknaden at flytting av turbinen og oppkobling til Kvitebjørn- og Valemon-plattformene vil gi verdifull kunnskap om hvordan vindkraft kan forsyne olje- og gassinstallasjoner med strøm i fremtiden, både i Norge og internasjonalt.

Selskapet sier de vil tilstrebe å gjenbruke mest mulig av Hywind-demoen slik at kostnadene holdes nede.

En foreløpig gjennomgang indikerer imidlertid ifølge Statoil at det må fabrikkeres og installeres nye forankringsliner, ankere, transformator og kabel for den nye lokasjonen til Hywind-turbinen.

Statoil legger i søknaden vekt på at både selskapet selv og andre har benyttet Hywind-turbinen til testing av utstyr, for eksempel fartøy, tilgangs-systemer, kontroll- og styringssystemer og ulike HMS-øvelser.

«Det vil fortsatt være et sterkt behov for et nært samarbeid med forskning og leverandørindustrien for å lykkes med å finne frem til de mest optimale og kostnadseffektive løsningene. En ny lokasjon vil øke verdien av Hywind Demo som testarena», skriver Statoil.

Skisserte ny løsning: Norske Thomas (29) ble sentral i den historiske atomavtale med Iran

Har fått Enova-støtte

For å lykkes med utbyggingen av pilotprosjektet understreker Statoil at de er avhengig av at lisenspartnerne i Kvitebjørn og Valemon finner løsningen konkurransedyktig. I tillegg til Statoil har Petoro, Centrica, Shell og Total eierandeler i de to lisensene.

En viktig forutsetning for støtte fra lisenspartnerne ville ifølge Statoil være at prosjektet kvalifiserer for Enova-støtte for ny energi- og klimateknologi.

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova opplyser til Teknisk Ukeblad at de har gitt Statoil 8,4 millioner kroner i forprosjektstøtte til prosjektet, under programmet Ny energi- og klimateknologi i industrien.

– Vi er interessert i innovasjonen i dette, det er det som er det grunnleggende for oss, sier han.

Statoil fikk tidligere i høst godkjent sin søknad om å forlenge driftsperioden for Hywind til 2020.

Men da var forutsetningen at turbinen skulle stå på samme sted som i dag. Nå søker Statoil om å forlenge denne perioden ytterligere, helt til 2035.

En eventuell flytting vil ifølge Statoils søknad være aktuell å utføre i løpet av 2016.

– Ingenting er besluttet

Pressetalskvinne Elin A. Isaksen i Statoil sier til Teknisk Ukeblad at selskapet nærmer seg et tidspunkt hvor de må se på hvordan turbinen skal brukes.

– Det er naturlig for oss å vurdere ulike lokasjoner og bruksområder. Denne Hywind-demoen har vært en stor suksess, den har vært robust med høy regularitet. Vi ser på flere muligheter. Jeg vil presisere at dette er en foreløpig vurdering og at ingenting er besluttet. Derfor vil jeg ikke gå i detalj. Men generelt opplever vi en veldig sterk interesse for havvind i flere markeder, noe vi også så da vi lanserte den nye Hywind-pilotparken i Skottland i forrige måned.

– Har dere snakket med lisenspartnerne i Kvitebjørn og Valemon om dette?

– Vi har en god dialog med alle våre partnere på alle våre felt, også på disse feltene.

– Hvor mye anslår dere at prosjektet eventuelt vil koste?

– Som nevnt er beslutningen ikke tatt, vi kan derfor ikke si noe om kostnader på dette tidlige stadiet, sier Isaksen.

Lite fiske med bunntrål

NVE har sendt ut saken på høring til Kystverket, Fiskeridirektoratet og fiskernes organisasjoner.

Statoil viser i sin søknad til at det i konsekvensutredningene for byggingen av både Valemon-feltet i 2010 og Kvitebjørn i 1999 kom fram at det var lite fiskeaktivitet i området med bunntrål. Det forekommer imidlertid fiske med overflateredskaper.

Men «dette fisket er ikke i samme grad stedbundet, og vil dessuten kunne foregå relativt uhindret av en oppankret vindturbin», påpeker Statoil.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.