OLJE OG GASS

Statoil sikler på dypvannsblokker i Svartehavet

Ukraina har allerede oljeutvinning i Svartehavet som vist på bildet. Men Statoil vil inn på dypt vann.
Ukraina har allerede oljeutvinning i Svartehavet som vist på bildet. Men Statoil vil inn på dypt vann.
Ole K. Helgesen
9. juni 2011 - 09:36

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt at Statoil er i ferd med å inngå en avtale om olje- og gassutvinning i Ukraina . Statoil har ikke ønsket å kommentere hva slags ressurser det er snakk om.

Men i et brev den norske ambassadøren i Ukraina, Olav Berstad, har sendt til Utenriksdepartementet kommer det frem at det Statoil har forhandlet om å få tilgang til de ukrainske dypvannsområdene i Svartehavet siden 2009.

Vil ikke kommentere

– Statoil vokser internasjonalt og vi arbeider løpende med ulike forretningsmuligheter. I den forbindelse har vi dialog med myndigheter og selskaper i en rekke land, også Ukraina. Vi ønsker ikke å kommentere konkret hvilke muligheter vi til enhver tid jobber med, men vil selvsagt fortsette å informere når vi inngår avtaler, sier informasjonssjef i Statoil Bård Glad Pedersen til Teknisk Ukeblad.

Møtte ministeren

I april møtte en delegasjon fra Statoil besøkte Ukrainas energiminister Jury Bojkov, viseenergiministeren, visemiliøvernministeren og en visedirektør i Naftogaz Ukrainy.

Ambassadør Berstad var med på møtene i energiministeriet. Han rapporterer om gode muligheter for Statoil i Ukraina.

– Energiminister Bojko var godt briefet om Statoil. Bojko beskrev Statoil som en svært interessant partner for Ukraina, i lys av selskapets tekniske erfaring, historie og selskapsstruktur. Man står foran en prosess med delprivatisering av Naftogaz Ukrainy og vil gjerne trekke blant annet på norske erfaringer, skriver Berstad.

Børsnotering

Han rapporterer at ministeriet i løpet av noen uker vil utlyse anbud om internasjonal rådgivning i forbindelse med delprivatisering på 25 prosent av Naftogaz, en såkalt IPO.

Etter planen vil man i løpet av sommeren velge et firma, eventuelt med finansiell støtte fra Verdensbanken, slik at en plan for IPO kunne framlegges mot slutten av året.

Høyt nivå

– Ambassaden noterer seg at Statoil ble mottatt på høyt nivå og at ukrainsk side ga uttrykk for stor interesse for samarbeid nettopp med det norske selskapet. Tidsmessig falt møtene sammen med besøk av Russlands statsminister Putin. En planlagt samtale for Statoil med første visestatsminister Kljujer lot seg derfor ikke arrangere, men det var ikke mindre interessant at energiminister Bojko ønsket å møte delegasjonen. Han omtalte børsnoteringen av Naftogaz Ukrainy med stor sikkerhet, skriver ambassadøren.

Skifergass i Ukraina

Han rapporterer også at ukrainerne spurte om Statoils erfaring med skifergass i USA, produksjon og eksport av LNG fra Snøhvit, og leting og utvikling av felt til sjøs rent generelt.

– Ukraina har avtalt import fra Aserbajdsjan av opptil 5 mrd. m³ gass i form av LNG per år fra 2014, levert til en planlagt LNG-terminal i nærheten av Odessa. Dette prosjektet er høyt prioritert av regjeringen og er definert som "nasjonalt prosjekt". Ellers ser man for seg import av LNG fra Nord-Afrika og Qatar. Bojko omtalte også tyrkisk syn på frakt av LNG gjennom Dardanellene og Bosporos, som han mente var mer politisk enn sikkerhetsmessig begrunnet.

Les mer om: