Statoil: Kraftig forbedret resultat

Statoil: Kraftig forbedret resultat
FORNØYD: Statoils konsernsjef Helge Lund er fornøyd med utviklingen i selskapet. Både høyere priser og økt produksjon gir solid vekst. Bilde: Håkon Jacobsen

Viktige hendelser siden andre kvartal 2011  • Vellykket leting, understreket av oljefunnet Aldous/Avaldsnes i Nordsjøen som ble kunngjort i august. Dette er ett av de største funnene noensinne på norsk sokkel. Statoil har 40 % eierandel i begge lisenser. Til sammen ble det gjort funn i 9 av de 13 letebrønnene som ble boret før 30. september.
  • Videre vekst innen ukonvensjonelle ressurser gjennom en fusjonsavtale mellom Statoil og Brigham Exploration Company der Statoil kjøper alle utestående aksjer i Brigham gjennom et kontanttilbud. Fører tilbudet fram, bidrar kjøpet med 15.000 kvadratkilometer i Williston-området i USA og mulighet for oljeproduksjon fra Bakken- og Three Forks-formasjonene. Denne transaksjonen er en del av Statoils stegvise oppbygning i USA og etablerer selskapet som operatør innen ukonvensjonelle forekomster.
  • Modning av prosjektporteføljen, blant annet ved oppstart av Pazflor-utbyggingen i Angola i august. Statoil har 23,33 % eierandel, og Pazflor forventes å bidra med en produksjonskapasitet på 47 000 fat per dag når feltet når platåproduksjon i første kvartal neste år.
  • Industriell framdrift, med oversendelse av planer for utbygging og drift (PUD) til myndighetene for Skuld-feltet i Norskehavet og for det havbunnsbaserte gasskompresjonsanlegget på Åsgard, som skal opprettholde produksjonen fra Mikkel- og Midgard-reservoarene. Tidligere innsendte PUD for Stjerne og Vigdis Nordøst ble godkjent av myndighetene.
  • Deltakerandeler i to letelisenser i Camamu-Almada-bassenget utenfor kysten av Brasil på henholdsvis 10 % og 15 % ble solgt til Gran Tierra Energy. Avtalen forutsetter blant annet godkjennelse fra brasilianske myndigheter.


– Statoil oppnådde solide økonomiske resultater i tredje kvartal 2011. Resultatene viser drift i samsvar med forventningene og sterke olje- og gasspriser gjennom hele perioden, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Økte produksjonen og høyere priser

Gjennomsnittsprisen for væsker økte 30 prosent målt i norske kroner, prisen for gass var opp 13 prosent og Statoil økte produksjonen med 13 prosentsammenlignet med samme periode i fjor. I minus hadde selskapet et netto tap på nedskrivninger på 4,8 milliarder kroner, hovedsakelig knyttet til raffineringsvirksomheten. Samlet egenproduksjon var på 1,764 millioner foe per dag i tredje kvartal 2011, sammenlignet med 1,552 millioner foe per dag i tredje kvartal 2010.

Gjennomsnittlig skatt var på 73,5 prosent. Noe som viser at Statoil øker produksjonen i utlandet.

Fortsatt store muligheter

– Det gigantiske Aldous/Avaldsnes-funnet bekrefter mulighetene som finnes på norsk sokkel, og vi fortsetter vår langsiktige satsing på å posisjonere Statoil som en industriell aktør og operatør innen ukonvensjonelle ressurser gjennom tilbudet om kjøp av samtlige aksjer i Brigham Exploration Company, sier Lund.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.